Důležitá data


Prázdniny pro školní rok 2021 – 2022

 

Školní rok začíná ve středu  1.9. 2021.
Vyučování v prvním pololetí je ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
Vyučování v druhém pololetí je ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

 

Podzimní prázdniny 2021

připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

 

Vánoční prázdniny 2021

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23.12. 2021 a skončí v neděli 2.1. 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

 

Pololetní prázdniny 2022

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

 

Jarní prázdniny 2022

7. 3. – 13. 3. 2022 okr.Blansko

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.


Hlavní prázdniny 2022

 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Organizace vyučování – školní rok 2021/2022

Škola se otevírá v 7.00 hodin. Žáci čekají na příchod vyučujícího v šatně školy.
Vyučování začíná v 7.20 hodin.
Přestávky po 1., 3., a 4. vyučovací hodině jsou desetiminutové. a po 2. vyučovací hodině je přestávka dvacetiminutová.

Dozor nad žáky ve třídách v době vyučování má vyučující učitel, v době mimo vyučování
provádí dozor nad žáky ve třídách a na chodbě vyučující podle rozpisu.

Pro žáky do školní družiny si po 4. vyučovací hodině chodí vychovatelka.
Pokud mají žáci 5 hodin, odvádí je na oběd vyučující, kteří ve třídě učí poslední hodinu.
Dozor v jídelně vykonává vychovatelka nebo zastupující učitel.
Dozor po vyučování zajišťuje – v družině vychovatelka nebo zastupující učitel,
v kroužcích učitel, který kroužek vede.
Po vyučování nemají žáci dovoleno pohybovat se bez dozoru po budově školy.
Dozor končí v 15.00 hodin ukončením družiny a odchodem žáků ze školy.

Organizace školy:

I. Třída (2., 4., 5. ročník) – tř. uč . Ing., Mgr. Božena. Nečasová
II. Třída (1. a  3. ročník) – tř. uč .  Lucie Fagulcová
Družina – Mgr. Jarmila Tóthová

Organizace vyučování:

1. hodina 7.20 – 8.05
2. hodina 8.15 – 9.00
3. hodina 9.20 – 10.05
4. hodina 10.15 – 11.00
5. hodina 11.10 – 11.55
Polední přestávka 11.55  – 12.35
6. hodina 12.35 –13.20

Platnost od 2.9. 2021