Poděkování za školní rok 2019/2020


Poděkování za školní rok 2019/2020

Děkuji rodičům, kteří nám v tomto školním roce různými způsoby pomáhali.

Všem, kteří nám nosili různý materiál, potřebný k činnostem v MŠ a ZŠ, ovoce či zeleninu ke svačinkám a obědům. A také podporovali děti, žáky a pedagogy svou účastí na školních akcích.

Rovněž děkuji obci Deštná a místním spolkům a obci Horní Smržov za pomoc při organizování našich veřejných akcí.

Díky mimořádnému opatření od 11. 3. 2020 jsme si vyzkoušeli dálkovou formu výuky v základní škole. Pochvalu si zaslouží rodiče, žáci a všichni pedagogičtí pracovníci z naší školy.

Božena Nečasová, ředitelka ZŠ a MŠ Deštná, p. o.