Plán akcí 2022 – 2023


Plán akcí na školní rok 2022/2023 – MŠ

 

Plán akcí na školní rok 2022/2023 – MŠ

 

Plán akcí na školní rok  2022/2023  – MŠ

 

 

Září

Vstupní schůzky s rodiči nových dětí

Zahájení školního roku

Divadlo v MŠ 2.9.2022

Houbový týden – výlety do lesa, do přírody

Drakiáda – akce pro rodiče s dětmi 22.9.2022

 

Říjen

Tvorba draka z přírodnin

Barvy lesa – vycházky do okolí Vv + Pč

Výroba z přírodnin za pomocí rodičů a následná výstavka na téma – “ Podzimní sluníčko“

Projekt: „Červený kříž“

 

Listopad

Dýňobraní

Podzimní výstava prací dětí v MŠ + ZŠ

Divadlo

 

Prosinec

Mikuláš v MŠ

Slavíme Vánoce v MŠ

Stromeček pro zvířátka v lese, pozorování zvířecích stop

 

Leden

Beseda s fyzioterapeutkou

Zimní radovánky – dle počasí

Divadlo

 

Únor

Kino velké Opatovice

Masopustní týden – karnevalové rejdění +soutěže v MŠ

Zahájení plaveckého výcviku pro předškolní děti – ZŠ Velké Opatovice

 

 

Březen

Edukativní skupinky

Výstava oblíbených knih, četba z nich

Návštěva předškoláků v ZŠ

Plavecký výcvik

Návštěva knihovny

 

 

Duben

Den Země

Velikonoční překvapení

Zápis do 1.ročníku

Návštěva a prohlídka zvířectva u zdejších chovatelů

Opékání párků u MŠ, čarodějnické rejdění

Edukativní skupinky pro předškoláky

Plavecký výcvik

 

Květen

Vycházky do jarní přírody

Zápis do MŠ

Divadlo

Fotografování

Plavecký výcvik

Beseda se včelařem

 

 

Červen

Školní výlet

Sběr starého papíru

Den dětí – soutěže

Olympiáda ZŠ pro MŠ

Branná hra a cvičení CO, spolupráce s hasiči + ZŠ

Rozloučení s předškoláky