Plán akcí 2023 – 2024


 

Plán akcí na školní rok 2023/2024 – ZŠ

Celoroční sběr vybitých baterií a elektrospotřebičů.

Září

Slavnostní zahájení školního roku – 4. 9.

Divadelní představení v MŠ – 5. 9.

Projektový den: Cesta do okolí Deštné – fotovoltaická elektrárna – 7. 9.

Vstupní schůzka rodičů a učitelek  –  12. 9.

Drakiáda – akce pro rodiče s dětmi – 21. 9.

Projektový den: Ukázka činností včelaře ve Velkých Opatovicích – 25. 9.

 

Říjen

Les na podzim – vycházky do okolí Vv + Pč, Př, Prv

Dopravní hřiště v Blansku – 17. 10. – žáci 4. a 5. ročníku

Výroba z přírodnin za pomoci rodičů a následná podzimní výstava před školou na téma:

“Podzimní úkryt zvířátka nebo skřítka” – 30. 10.

Projektový den: Návštěva dílny ve Skalici nad Svitavou – práce se dřevem, cesta vlakem

 

Listopad

Třídní schůzky  –  21. 11.

Divadlo v MŠ

 

Prosinec

Tvorba adventních věnců – 1. 12.

Mikuláš ve škole pro děti a žáky – 5. 12.

Vystoupení žáků ZŠ a dětí  MŠ pro obec

 

Stromeček pro zvířátka v lese, pozorování zvířecích stop

Vánoční besídka pro žáky v ZŠ – 22. 12.

 

Leden

Zimní radovánky – dle počasí

Zahájení plaveckého výcviku – žáci a předškoláci – výuka v ZŠ Velké Opatovice

Divadlo – Letovice ZUŠ

Třídní schůzky  – 23. 1. 2024

Projektový den: Beseda s kadeřnicí + ukázky účesů

 

Únor

Kino – Velké Opatovice

Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky v ZŠ – ESS

Program žáků na valnou hromadu ČČK Deštná

Plavecký výcvik

Masopustní  týden – karneval

 

Březen

Oslava MDŽ v sokolovně – veřejné vystoupení dětí a žáků

ESS

Zdravé zoubky – beseda o péči o zuby v MŠ i ZŠ

Výstava oblíbených knih, četba z nich

Program žáků na schůzi Jednoty

Návštěva předškoláků v ZŠ

Plavecký výcvik

Velikonoční dílna – 21. 3.

Velikonoční překvapení

 

Duben

Zápis do 1. ročníku

Návštěva a prohlídka zvířectva u zdejších chovatelů

Edukativní skupinky pro předškoláky

Den Země – úklid v okolí školy – ZŠ, MŠ – 22.4.

Třídní schůzky  – ZŠ – 23. 4.

Plavecký výcvik – dokončení

Pálení čarodějnic – opékání párků – ZŠ, MŠ – 30. 4.

 

Květen

Dopravní hřiště Blansko – výuka 4. ročník

Olympiáda v atletice pro 1. ročník ZŠ ve Velkých Opatovicích

Návštěva v ZŠ Letovice – 4., 5. ročník

Focení ve škole

Projektový den: Význam ptáků

Divadlo

 

Červen

Cyklosoutěž: ZŠ – na kolech, MŠ na koloběžkách – MDD – 3. 6.

Sulíkovská veverka – sportovní soutěže mezi malotřídními školami v okolí

Školní výlet

Olympijský běh – ZŠ, MŠ – v okolí školy

Závěrečné třídní  schůzky – 18. 6.

Pouť v Deštné

Evakuace školy, Branná hra a cvičení CO, spolupráce s hasiči – MŠ, ZŠ

Sportovní olympiáda ZŠ pro MŠ

Návštěva farmy s hospodářskými zvířaty

Slavnostní  předání závěrečného vysvědčení  v ZŠ za účasti žáků, učitelů a rodičů

 

 

magbo system