Zážitky z noční hry 2016


V 7 hodin jsme přijeli do školy a šli jsme se ubytovat do třídy. Pak jsme šli ven opékat buřtíky, hráli vybíjenou a fotbal, vyřádili jsme se. Pak jsme všichni soutěžili. Už jsem se nemohl dočkat, až půjdeme do tmy. Když jsme přišli zpět, byla zkouška odvahy a byla úplně jednoduchá. Pak jsme šli do školy na filmy. Ráno jsme se nasnídali a probíhala evakuace. Bylo to super. Jakub Tyralík.

Líbily se mi soutěže a trasy. Počasí bylo pěkné, ale jak byl konec, tak začalo pršet. Ale jak jsme se schovávali před třetím družstvem, tak jsem lehla do mraveniště. Ivanka Slezáková.