Zápis do mateřské školy 1.6.2012


Učitelky Mateřské školy v Deštné

Vás zvou

k zápisu do mateřské školy,

který se koná 1.6. 2012

od 9.30 do 11.30 hodin

v budově Mateřské školy v Deštné.

Součástí zápisu bude hudební představení:“Já nic, já muzikant.“

 

Mateřská škola nabízí Vašim dětem:

 

  • všestranný rozvoj osobnosti podle vlastního školního vzdělávacího programu pro mateřské školy podle Rámcového vzdělávacího programu
  • postupnou adaptaci na nové prostředí
  • využívání poznatků programu „Zdravá škola“
  • hry a výuku ve zdravém, přátelském, rodinném prostředí
  • úzkou spolupráci se základní školou, pořádáme společné akce, besedy, výlety, návštěvy divadel
  • návštěvy předškoláků ve škole a přípravu dětí na vstup do ZŠ
  • kvalitní chutnou stravu podle zásad zdravé výživy, pitný režim

 

K zápisu vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz

magbo system