Noční hra 2014


Noční hru jsme měli tradičně opět v červnu a letos to vyšlo na 19.6. Sraz ve škole jsme měli v 19 hodin a poté jsme se ubytovali a na fotbalovém hřišti jsme nejdříve oslavovali vítězství žáků 5. ročníku ve vlastivědné soutěži Křetínský Všeználek. Pak jsme opekli párky a hráli připravené hry. Jak se začalo stmívat, tak jsme se vrátili do školy, odtud jsme vyrazili na stezku odvahy. Během stezky jsme plnili úkoly ze života zvířat, které nám připravily paní učitelky, za jejich splnění nás druhý den čekaly sladké odměny. Do školy jsme se vrátili přesně o půlnoci, paní učitelka nám pustila film a my jsme spokojení usnuli. Druhý den jsme vyhodnotili soutěže z noční hry a všichni noční hru označili jako úspěšnou a plni zážitků jsme odcházeli domů.