Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Aktuality Turnaj „Po stopách rytíře z Rumberka“

Turnaj „Po stopách rytíře z Rumberka“


Turnaj „Po stopách rytíře z Rumberka“

 

V pátek 7. 6. 2019 proběhl 2. ročník vědomostního a dovednostního turnaje pro malotřídní školy s názvem „Po stopách rytíře z Rumberka“, který uspořádala  ZŠ a MŠ Deštná. Turnaj proběhl v areálu školy a jejího okolí, na hřišti TJ Sokol Deštná, výletišti SDH Deštná a v dalších částech obce Deštná. Postupovalo se po osmi stanovištích k cíli – na místo, kde stával hrádek Rumberk. Klání se zúčastnila za každou školu jedna čtyřčlenná družina, složená z rytířů a rytířek. Celkem soutěžilo z osmi škol 32 žáků, ostatních 55 žáků si trasu vyzkoušelo projít během turnaje tak, aby nenarušovali soutěžení.

Na rytířské klání dohlíželo 50 rozhodčích (učitelé, rodiče, bývalí žáci naší ZŠ a MŠ a přátelé naší školy).

Celý den byl ve znamení spolupráce čtyř generací.

 

Turnaj prověřil schopnost spolupráce mladších žáků se staršími ve:

– znalostech dvorní etikety (omluva, pozdrav, stolování…)

– tříbení mysli (úkoly z MA, PRV, PŘ, VL)

– utužení těla (TV disciplíny)

– zkoušce odvahy a zručnosti (balanční cvičení, PČ)

– pomoci v ohrožení (1. pomoc, co udělat např. při požáru..)

– zpěvu (nacvičená společná lidová píseň s pohybem, bez doprovodu hudebních nástrojů)

– mluvení – (ČJ – vytvořit básničku na daných pět slov)

Umístění všech družin a ceny vyhlásil a předal král Jan se svým panošem.

Turnajové klání bylo zpestřeno doprovodným zábavným programem a sytým hodováním. Nikdo se nemohl nudit a zahálet.

Součty bodů byly velmi vyrovnané. U dvou družin (Nýrov a Sulíkov) jsme museli udělat rozstřel.

 

Pořadí družin:

  1. Družina ZŠ a MŠ Úsobrno 84 b
  2. Družina ZŠ Šebetov          81 b
  3. Družina ZŠ Nýrov                    79 b
  4. Družina ZŠ Sulíkov 79 b
  5. Družina ZŠ a MŠ Deštná 78 b
  6. Družina ZŠ a MŠ Cetkovice 72 b
  7. Družina ZŠ a MŠ Křetín 71 b
  8. Družina ZŠ a MŠ Vísky 57 b

 

Všem školám děkuji za účast a vzorné dodržování pravidel!

 

Jsme rádi, že jsme tuto pro nás organizačně náročnou akci zvládli v klidné atmosféře.

Velký dík si zasluhují všichni, kteří nás podpořili, především zástupci naší obce.

Mile nás potěšilo, že nám vyšli vstříc všichni oslovení sponzoři a spolupracovníci.