Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Aktuality Třídní vzdělávací plán 2015/2016 MŠ Deštná

Třídní vzdělávací plán 2015/2016 MŠ Deštná


 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2015/2016 MŠ DEŠTNÁ

I. PODMÍNKY

Analýza

Během velkých prázdnin proběhla rekonstrukce umývárny a záchodů. S tím souvisela i výměna vodovodních baterií a pořízení nových zástěn. Dále bylo vyměněno osvětlení v MŠ. Venkovní teploměr byl pořízen již během prvních měsíců tohoto školního roku. Další úkol s environmentálními prvky na školní zahradě byl splněn jen částečně. Bylo zbudované hmyzoviště z děrovaných cihel a průlez z vrbových proutků. Bohužel tyto prvky měly jen několikaměsíční trvání. Ale pokračujeme v květinové výzdobě vchodů do MŠ a do zahradního domku. Průběžně byly pořizovány hry a materiály pro činnosti s dětmi.

Ve spolupráci s rodiči se nám bohužel nevrátilo mnoho tiskopisů s žádostí o zapojení do různých druhů pomoci naší MŠ. Ale i přesto nám rodiče během školního roku přišli mnohokrát vstříc při různých akcích, výzdobě školky, s výtvarným materiálem či činnostech s dětmi. Od nálepek s dětskými motivy až po meloun a zmrzlinu ke Dni dětí. V závěrečném dotazníku byli rodiče celkově spojení s činností MŠ.

Úkoly pro letošní školní rok

 navazovat a pokračovat ve spolupráci s rodiči a požádat rodiče o pomoc s výrobou environmentálních prvků na školní zahradu

 promyslet způsob odhlučnění koutků s činnostmi

 průběžně doplňovat hračky a materiály pro výchovně-vzdělávací činnost s dětmi

 odstraňovat případné vzniklé problémy a nedostatky v prostředí MŠ

II. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Analýza

Tento školní rok jsme dále pokračovali v nastartovaných změnách z předešlého školního roku. Situaci sice zhoršoval fakt, že do školky nastoupilo mnoho nových dětí. Navíc ve věku kolem

tří let. Ale během školního roku se nám i přesto podařilo mnoho věcí prohloubit. Například i malé děti si zvykly na systém se jmenovkami. V posledních měsících také zvládly činnosti v koutcích. Starší a předškolní děti se zlepšovaly v komunikaci při činnostech v koutcích, radily menším dětem při potížích, stávaly se samostatnějšími.

I letos proběhly ESS, sice ve zkrácené verzi kvůli malému počtu předškolních dětí. Dále se pokračovalo v práci s dětmi s dyslálií.

Také dřívější potíže během obědů a svačin se zlepšily. Děti se mohou domluvit na velikosti porce a většina z nich jídlo dojídá. Dětem se také zpestřil jídelníček o nové pokrmy a také pořízením topinkovače a toustovače. Dbáme na správný úchop příborů a na kulturu stolování.

Úkoly pro letošní školní rok

 navázat spolupráci s rodiči nových dětí během vstupního dotazníku

 naplánovat schůzky s rodiči u předškolních dětí, kde naplánujeme společné kroky pro úspěšný vstup do ZŠ

 pokračovat ve zlepšení stolování

 různými nápady zlepšovat pracovní koutky

 pracovat s dětmi s dyslálií a připravit předškolní děti ke vstupu do školy

 nadále vytvářit podnětné a příjemné prostředí v MŠ

 pročíst a promyslet TVP z loňského roku a přizpůsobit novému školnímu roku 2015/2016

 

MYŠLENKOVÁ MAPA

 

  1. Podtéma: ZAČÍNÁ ŠKOLKA, JE TU PODZIM

umím se o sebe postarat

hraji si a poznávám nové věci

mám nové kamarády

aby se mně ve školce líbilo

poznávám okolí školky – krásy podzimní přírody

 

 

  1. Podtéma: PŘÍCHOD ADVENTNÍHO OBDOBÍ, ZIMNÍ RADOVÁNKY, CHYSTÁME SE DO ŠKOLY

abych byl zdravější

umím se domlouvat

jsem kamarád?

co umím vytvořit

naše tradice

 

 

3.Podtéma: ČAS KARNEVALŮ, SVĚT KOLEM NÁS, SVÁTKY JARA

co umí mé tělo

co cítím

kamarádím s ostatními

na silnici dávám pozor

mám rád přírodu

 

 

4.Podtéma: ZMĚNY NA JAŘE, MAMINCE K SVÁTKU, KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

jsem na sebe opatrný

co už všechno dokážu

povídám si s kamarády

mám rád své blízké

poznávám Zemi