Roční plán 2020/2021


TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2020/2021 MŠ DEŠTNÁ

MYŠLENKOVÁ MAPA

1. Integrovaný blok: ZAČÍNÁ ŠKOLKA, JE TU PODZIM

umím se o sebe postarat

hraji si a poznávám nové věci

mám nové kamarády

aby se mně ve školce líbilo

poznávám okolí školky – krásy podzimní přírody

 

2. Integrovaný blok: PŘÍCHOD ADVENTNÍHO OBDOBÍ, ZIMNÍ RADOVÁNKY, CHYSTÁME SE DO ŠKOLY

abych byl zdravější

umím se domlouvat

jsem kamarád?

co umím vytvořit

naše tradice

 

3. Integrovaný blok:  ČAS KARNEVALŮ, SVĚT KOLEM NÁS, SVÁTKY JARA

co umí mé tělo

co cítím

kamarádím s ostatními

na silnici dávám pozor

mám rád přírodu

 

4. Integrovaný blok: ZMĚNY NA JAŘE, MAMINCE K SVÁTKU, KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

jsem na sebe opatrný

co už všechno dokážu

povídám si s kamarády

mám rád své blízké

poznávám Zemi

 

 

Úkoly na tento školní rok: vzdělávací činnost

seznámit rodiče s novým ŠVP PV a změnami, které přinesl nový RVP PV

naplánovat termíny konzultací s rodiči předškolních dětí na říjen a ostatních dětí na leden

dbát na důsledné dodržování pravidel

seznámit nové děti s prostředím mateřské školy

více seznamovat děti s cizím jazykem

 

 

Úkoly na tento školní rok:  materiální podmínky

Začlenit nové děti do kolektivu, seznámit s pravidly v MŠ

Podzimní konzultace s rodiči předškolních dětí, v lednu s rodiči ostatních dětí (probrat otázky: Co očekávají od MŠ. Co se mají dětí v MŠ naučit, zvládnout.)

Využít školního asistenta k rozvoji dítěte s OŠD a k lepší adaptaci nových dětí, k tvoření pomůcek

Opět více zařazovat činnosti s cizími jazyky, kompetenci o rozpoznání dobrých a špatných stránek