Poděkování za školní rok 2015/2016


Děkujeme všem, kteří jste nám nosili různý materiál potřebný k činnostem v MŠ, ovoce či zeleninu ke svačinkám a obědům. A také jste podporovali své děti a nás pedagogy svou účastí na našich akcích. Rovněž děkujeme obci Deštná za organizování některých našich akcí, chovatelům drobného zvířectva v Deštné za ukázku zvířátek dětem a obci Horní Smržov za prohlídku Muzea během naší akce ke Dni matek.
Učitelky MŠ