Poděkování za besedu s myslivci


Rádi bychom poděkovali myslivcům panu Kaderkovi a panu ing. Trčkovi za poučnou besedu o myslivosti doplněnou ukázkou zbraní a loveckých trofejí. Žáci a učitelky.

magbo system