Plán akcí 2012 – 2013


 

Plán akcí na školní rok 2012/2013

 

 

Celoroční sběr elektrozařízení – Recyklohraní

 

 

Září

Slavnostní zahájení školního roku + rozhovor s rodiči 1. ročníku

Divadlo v ZŠ + MŠ 4. 9. v 10:15hod. – O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce, Zajíc, liška a kohout

Schůzka s rodiči

Drakiáda – akce pro rodiče a děti (pouštění draků, hry, opékání párků)

Celoroční projekt:Život na vesnici

1. Návštěva obce Úsobrno – exkurze do místní sklárny

 

 

Říjen

Výroba a následná výstavka na téma : „Lesní tvor a netvor“ – práce s přírodninami

Dopravní hřiště – 4. ročník

Celoroční projekt: Život na vesnici

2. Beseda s panem Kubitou na téma – Práce na podzim

 

 

Listopad

Podzimní výstavka prací žáků + MŠ

Třídní schůzky

Celoroční projekt: Život na vesnici

3. Návštěva obce Třebětín – exkurze do truhlářské dílny pana Rozsívala

 

Prosinec

Mikuláš – představení pro rodiče a děti

Vánoční jarmark MŠ a ZŠ

Celoroční projekt: Život na vesnici

4.Připomenutí vánočních tradic

 

Leden

Kino Boskovice – 3D

Třídní schůzka

Celoroční projekt: Život na vesnici

5.Beseda se starostou obce – seznámení s vedením – řízením chodu obce

 

 Únor

Zápis dětí do 1. ročníku

Karneval ZŠ + MŠ

Soutěže na sněhu – netradiční vozidla

Celoroční projekt: Život na vesnici

6. Připomenutí venkovských tradic – Karnevalový týden

– celý týden v libovolném kostýmu zakončený masopustním průvodem

 

 

Březen

Plavecký výcvik

Divadlo v MŠ

Výstavka oblíbených knih žáků, prezentace pomocí interaktivní tabule

Velikonoční dílna

Celoroční projekt: Život na vesnici

7.Beseda s panem Kubínem – na téma: „Chov včel“

 

 

 

Duben

Jarní úklid okolí školy

Třídní schůzky – individuální pohovory

Pochod čarodějnic

Celoroční projekt:Život na vesnici

8. Návštěva architekta pana Hlouška v hodině výtvarné výchovy

 

Květen

Zábavné odpoledne pro maminky na téma: Vesnická veselice

Dopravní hřiště Blansko – 4. ročník

Olympiáda pro 1. ročník – Velké Opatovice

Atletické soutěže v Kunštátě – 2.- 5. ročník

Celoroční projekt:Život na vesnici

9. Školní výlet

 

 

Červen

Sběr starého papíru

Akce školy ke Dni dětí

Fotograf ve škole

Závěrečné třídní schůzky

Sulíkovská veverka

Branná hra a cvičení CO, spolupráce s hasiči + MŠ

Celoroční projekt:Život na vesnici

    1. Noční hra – téma: „Na vesnici“