Soutěž HMZ


15.5.2013 proběhla v Boskovicích okresní soutěž mladých zdravotníků. Náš kroužek Zdravovědy se také zúčastnil a obsadil skvělé 3. místo. V současné době patříme k výjimkám na okrese, které jsou schopny připravit žáky na tuto náročnou soutěž. Tímto chci ocenit zájem a přístup žákyň 4. ročníku – Gabriely Ochranové, Alžběty Tóthové, Jany Chladilové, Daniely Davidové ze 3. ročníku a Vojtěcha Hrabala ze 2. ročníku. Jako náhradníci s námi jeli Lucie Kočárová ze 4. ročníku a Josef Sakala ze 2. ročníku. Chtěli bychom poděkovat ČČK v Blansku, všem organizátorům a pracovníkům BESIPU za přípravu zraněných a průběh soutěže. Díky nim jsme si mohli ověřit úroveň získaných vědomostí a dovedností a vyzkoušeli jsme si v terénu naše reakce, ošetřování různých poranění, transport a obvazovou techniku. Děkujeme také oblastnímu spolku ČČK Deštná Roubanina, který nám pomáhá nejen finančně – proplácí cesty a přednášku, ale i materiálně – doplnil lékárničku. Součástí hodin kroužku Zdravovědy a příprav na soutěž byly i pracovní besedy s praktickými ukázkami budoucích zdravotních sester Dagmar Kobylkové a Elišky Chladilové, kterým také děkujeme a těšíme se v novém školním roce na další spolupráci.