Důležitá data


Prázdniny pro školní rok 2012 – 2013

Školní rok začíná v pondělí  3.9. 2012
Vyučování v prvním pololetí je ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013
Vyučování v druhém pololetí je ukončeno v pátek 28. června 2013.

Podzimní prázdniny 2012

na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.

Vánoční prázdniny 2012

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013.Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.

Pololetní prázdniny 2012

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.

Jarní prázdniny 2012

11. 2. – 17. 2. 2013

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.

Hlavní prázdniny 2012

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

Organizace vyučování – školní rok 2012/2013

Škola se otevírá v 6.50 hodin. Žáci čekají na příchod vyučujícího v šatně školy.
Vyučování začíná v 7.20 hodin z důvodu příjezdu a odjezdu autobusu.
Přestávky po 1., 3., a 4. vyučovací hodině jsou desetiminutové,
po 2. hodině je přestávka dvacetiminutová.
Dozor nad žáky ve třídách v době vyučování má vyučující učitel, v době mimo vyučování
provádí dozor nad žáky ve třídách a na chodbě vyučující podle rozpisu.
Pro žáky do školní družiny si po 4. vyučovací hodině chodí vychovatelka.
Pokud mají žáci 5 hodin, odvádí je na oběd vyučující, kteří ve třídě učí poslední hodinu.
Dozor v jídelně vykonává vychovatelka nebo zastupující učitel.
Dozor po vyučování zajišťuje – v družině vychovatelka nebo zastupující učitel,
v kroužcích učitel, který kroužek vede.
Po vyučování nemají žáci dovoleno pohybovat se bez dozoru po budově školy.
Dozor končí v 15.15 hodin ukončením družiny a odchodem žáků ze školy.

Organizace školy:

I. Třída (3.,4.,5. roč ník) – tř. uč . Ing., Mgr. B. Nečasová
II. Třída (1.,2. roč ník) – tř. uč . Mgr. J. Tóthová
Družina – Lucie Fagulcová.

Organizace vyučování:

1. hodina 7.20 – 8.05
2. hodina 8.15 – 9.00
3. hodina 9.20 – 10.05
4. hodina 10.15 – 11.00
5. hodina 11.10 – 11.55
Polední přestávka 11.55 – 12.45
6. hodina 12.45 –13.30


Platnost od 1.9. 2012