Den Země – popis našich žáků


Dnes je Den Země. Byli jsme se školou venku. Sbírali jsme odpadky. Nasbírali jsme dva pytle. Michalka Táborská.

Na Den Země jsme čistili přírodu. Vyráběli jsme čarodějnice. Doma jsem přesazovala papriky a psala jsem úkoly. Ivanka Slezáková.

Úklid odpadků, pohyb na čerstvém vzduchu, zelená tráva, sbírání papírků, rozkvetlá příroda. Tomáš Kraut.

Vyšli jsme v 9 hodin. Sbírali jsme odpadky. Šli jsme směrem na Bahna. Vrátili jsme se v 11 hodin. Vojta Tyralík.

Zaujalo mě, jak jsme uklízeli. Když odpadky nebudeme házet na zem, nemusíme po těch ostatních uklízet. Každý něco zvedl. Sami jsme viděli, jak lidé škodí přírodě. Jestli ty odpadky budeme sbírat, budeme všichni rádi. Markéta Kaderková.

Na Den Země jsme šli sbírat odpad v okolí, ale bylo ho tolik, že nebylo možné uklidit vše. Já a ostatní sbírali hodně, ale příroda je tak znečištěná, že jsme na to nestačili. Bolely nás ruce, protože jsme toho vzali tolik, kolik se dalo. A nakonec jsme to slavnostně vyhodili. Vojta Hrabal.

Den Země je věnovaný planetě Zemi, který se každoročně koná 22.dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod jara. První den Země byl slaven v San Francisku, sahá do roku 1969. Martin Kobylka.