Beseda o kyberšikaně


Moderní doba se vyznačuje moderními technologiemi. Ruku v ruce s sebou nese i negativa, která ovlivňují především žáky 1. a 2. stupně. Proto jsme neváhali a pozvali jsme do školy sourozence Vaškovy, kteří nás poutavým způsobem seznámili s různými druhy šikany přes internet tzv. KYBERŠIKANY. Žákům 5. ročníku už bylo téma známé, protože si o kyberšikaně v rámci předmětu Informatika připravili vlastní prezentace. Ostatní se touto cestou seznámili, co by se mohlo stát a jak se mají chránit. Děkujeme sourozencům Vaškovým z UNIVERSUM PRODUCT SCHOLARIS s.r.o. z Olomouce. Besedu vřele doporučujeme. Promýšlíme připravit i besedu pro rodiče.