Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Aktuality TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2014/2015 MŠ DEŠTNÁ

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2014/2015 MŠ DEŠTNÁ


TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2014/2015 MŠ DEŠTNÁ
I. PODMÍNKY
Analýza
Z loňských plánovaných úkolů se do mateřské školy pořídilo multifunkční zařízení a nový televizor. Nové pracovní koutky se průběžně doplňovaly o další činnosti a náměty pro hru dětí. Bohužel se neuskutečnila výměna vodovodních baterií a také se zatím nepořídil nový venkovní teploměr. Na vylepšení zahrady o environmentální prvky máme několik plánů, které budeme realizovat v průběhu podzimu 2014. Zatím jsme vylepšili zahradu o květinovou výzdobu u vchodu ze školky a o „zvonkohru“ z přírodnin.
Úkoly pro letošní školní rok
• Během měsíce září pořídit venkovní teploměr
• Realizovat plány na vylepšení zahrady o environmentální prvky
• Dle možností vyměnit vodovodní baterie v umývárně MŠ, vylepšit zástěny na WC
• Průběžně doplňovat hračky a materiály pro výchovně-vzdělávací činnost s dětmi
• Odstraňovat případné vzniklé problémy a nedostatky v prostředí MŠ

II. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Analýza
V tomto školním roce jsme pracovali podle nového ŠVP PV. Naším záměrem bylo tento program co nejvíce promítnout v praxi. Naplnit nejdůležitější daná předsevzetí, což se podařilo splnit. Podle předloňské návštěvy brněnské MŠ jsme byli inspirováni a mnoho podnětů jsme dále promítli do praxe. Od společně vytvořených pravidel po názorný přehled denních dob pro děti. Podle našeho nového programu jsme vytvořili Třídní vzdělávací plán, který se nám během roku osvědčil. Třídní plán nebyl svazující a odrážel roční doby a významné události, zároveň průběžně obsahoval důležité cíle k naplňování klíčových kompetencí.
V evaluačním systému jsme podnikli několik změn. Více jsme propracovali účelnost záznamu o dětech. Jednotlivé položky ze záznamu jsme rozvrhli do jednotlivých měsíců a ty jsme sledovali u dětí. V návaznosti jsme zjišťovanou skutečnost mohli promítnout do plánovaných činností s dětmi. Pro své týdenní plány jsme využívali i tabulku s Gardnerovými typy inteligence. Děti si poté mohly vybrat z různých činností, které je zajímají, ale které se váží k jednomu tématu.
Pracovní koutky jsme v průběhu roku doplňovali různými materiály podle týdenních činností. Zaměřili jsme se na co nejlepší připravenost předškolních dětí do školy. Proto jsme volili obtížnější činnosti pro starší děti, ale také jsme připravovali snazší činnosti pro mladší děti. Vždy s nabídkou v několika různých koutcích.
Také jsme více pracovali na účelnější komunikaci s dětmi a také mezi dětmi navzájem. Zaměřili jsme se na nižší hlučnost ve třídě, ta se nám dařila hlavně v zimních měsících. S příchodem teplejších dnů už byla naše snaha mnohem obtížnější.
Ve školce jsme navíc pracovali s dětmi s dyslálií v logopedických chvilkách s paní učitelkou Klimešovou jedenkrát týdně. Navíc jsme do ranního cvičení zařazovali i procvičování mluvidel. Během roku se výslovnost u dětí hodně zlepšila. Pro předškolní děti proběhly Edukativně stimulační skupinky. Tyto činnosti měly velký přínos pro rozvoj a připravenost dětí pro vstup do první třídy.
Rodiče jsme v září oslovili dotazníkem k zapojení do spolupráce se školkou. První velkou odezvou byla pomoc s výtvarným materiálem. Dále nám rodiče pomáhali při vánočním jarmarku, se svou účastí na výletě. A v případě pí Kulhavé s ukázkou svého zaměstnání kadeřnice. Také beseda s Policií ČR se mohla uskutečnit díky ochotnému tatínkovi – policistovi. Velkou pomocí byla i účast na sběru, kdy škola utržila nemalou částku na různé další školní akce. Z dotazníku pro rodiče jsou rodiče s fungováním MŠ celkově spokojení. K několika malým připomínkám jsme se vyjádřili na nástěnce v šatně s celkovým vyhodnocením a poděkováním za vyplnění.
Úkoly pro letošní školní rok
• Nadále vytvářet podnětné a příjemné prostředí v MŠ
• Pročíst a promyslet TVP z loňského roku a přizpůsobit novému školnímu roku 2014/2015
• Pokračovat v evaluaci dětí a dále zefektivňovat evaluaci výchovně-vzdělávací činnosti
• Pokračovat v navázání společné spolupráce s rodiči nových adaptujících se dětí
• Více děti naučit vážit si připravovaných pokrmů a nadále vylepšovat kulturu stolování
• Nadále propracovávat pracovní koutky
• Pracovat s dětmi s dyslálií a připravit předškolní děti ke vstupu do školy

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2014/2015 MŠ DEŠTNÁ
I. PODMÍNKY
Analýza
Z loňských plánovaných úkolů se do mateřské školy pořídilo multifunkční zařízení a nový televizor. Nové pracovní koutky se průběžně doplňovaly o další činnosti a náměty pro hru dětí. Bohužel se neuskutečnila výměna vodovodních baterií a také se zatím nepořídil nový venkovní teploměr. Na vylepšení zahrady o environmentální prvky máme několik plánů, které budeme realizovat v průběhu podzimu 2014. Zatím jsme vylepšili zahradu o květinovou výzdobu u vchodu ze školky a o „zvonkohru“ z přírodnin.
Úkoly pro letošní školní rok
• Během měsíce září pořídit venkovní teploměr
• Realizovat plány na vylepšení zahrady o environmentální prvky
• Dle možností vyměnit vodovodní baterie v umývárně MŠ, vylepšit zástěny na WC
• Průběžně doplňovat hračky a materiály pro výchovně-vzdělávací činnost s dětmi
• Odstraňovat případné vzniklé problémy a nedostatky v prostředí MŠ

II. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Analýza
V tomto školním roce jsme pracovali podle nového ŠVP PV. Naším záměrem bylo tento program co nejvíce promítnout v praxi. Naplnit nejdůležitější daná předsevzetí, což se podařilo splnit. Podle předloňské návštěvy brněnské MŠ jsme byli inspirováni a mnoho podnětů jsme dále promítli do praxe. Od společně vytvořených pravidel po názorný přehled denních dob pro děti. Podle našeho nového programu jsme vytvořili Třídní vzdělávací plán, který se nám během roku osvědčil. Třídní plán nebyl svazující a odrážel roční doby a významné události, zároveň průběžně obsahoval důležité cíle k naplňování klíčových kompetencí.
V evaluačním systému jsme podnikli několik změn. Více jsme propracovali účelnost záznamu o dětech. Jednotlivé položky ze záznamu jsme rozvrhli do jednotlivých měsíců a ty jsme sledovali u dětí. V návaznosti jsme zjišťovanou skutečnost mohli promítnout do plánovaných činností s dětmi. Pro své týdenní plány jsme využívali i tabulku s Gardnerovými typy inteligence. Děti si poté mohly vybrat z různých činností, které je zajímají, ale které se váží k jednomu tématu.
Pracovní koutky jsme v průběhu roku doplňovali různými materiály podle týdenních činností. Zaměřili jsme se na co nejlepší připravenost předškolních dětí do školy. Proto jsme volili obtížnější činnosti pro starší děti, ale také jsme připravovali snazší činnosti pro mladší děti. Vždy s nabídkou v několika různých koutcích.
Také jsme více pracovali na účelnější komunikaci s dětmi a také mezi dětmi navzájem. Zaměřili jsme se na nižší hlučnost ve třídě, ta se nám dařila hlavně v zimních měsících. S příchodem teplejších dnů už byla naše snaha mnohem obtížnější.
Ve školce jsme navíc pracovali s dětmi s dyslálií v logopedických chvilkách s paní učitelkou Klimešovou jedenkrát týdně. Navíc jsme do ranního cvičení zařazovali i procvičování mluvidel. Během roku se výslovnost u dětí hodně zlepšila. Pro předškolní děti proběhly Edukativně stimulační skupinky. Tyto činnosti měly velký přínos pro rozvoj a připravenost dětí pro vstup do první třídy.
Rodiče jsme v září oslovili dotazníkem k zapojení do spolupráce se školkou. První velkou odezvou byla pomoc s výtvarným materiálem. Dále nám rodiče pomáhali při vánočním jarmarku, se svou účastí na výletě. A v případě pí Kulhavé s ukázkou svého zaměstnání kadeřnice. Také beseda s Policií ČR se mohla uskutečnit díky ochotnému tatínkovi – policistovi. Velkou pomocí byla i účast na sběru, kdy škola utržila nemalou částku na různé další školní akce. Z dotazníku pro rodiče jsou rodiče s fungováním MŠ celkově spokojení. K několika malým připomínkám jsme se vyjádřili na nástěnce v šatně s celkovým vyhodnocením a poděkováním za vyplnění.
Úkoly pro letošní školní rok
• Nadále vytvářet podnětné a příjemné prostředí v MŠ
• Pročíst a promyslet TVP z loňského roku a přizpůsobit novému školnímu roku 2014/2015
• Pokračovat v evaluaci dětí a dále zefektivňovat evaluaci výchovně-vzdělávací činnosti
• Pokračovat v navázání společné spolupráce s rodiči nových adaptujících se dětí
• Více děti naučit vážit si připravovaných pokrmů a nadále vylepšovat kulturu stolování
• Nadále propracovávat pracovní koutky
• Pracovat s dětmi s dyslálií a připravit předškolní děti ke vstupu do školy

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2014/2015 MŠ DEŠTNÁ
I. PODMÍNKY
Analýza
Z loňských plánovaných úkolů se do mateřské školy pořídilo multifunkční zařízení a nový televizor. Nové pracovní koutky se průběžně doplňovaly o další činnosti a náměty pro hru dětí. Bohužel se neuskutečnila výměna vodovodních baterií a také se zatím nepořídil nový venkovní teploměr. Na vylepšení zahrady o environmentální prvky máme několik plánů, které budeme realizovat v průběhu podzimu 2014. Zatím jsme vylepšili zahradu o květinovou výzdobu u vchodu ze školky a o „zvonkohru“ z přírodnin.
Úkoly pro letošní školní rok
• Během měsíce září pořídit venkovní teploměr
• Realizovat plány na vylepšení zahrady o environmentální prvky
• Dle možností vyměnit vodovodní baterie v umývárně MŠ, vylepšit zástěny na WC
• Průběžně doplňovat hračky a materiály pro výchovně-vzdělávací činnost s dětmi
• Odstraňovat případné vzniklé problémy a nedostatky v prostředí MŠ

II. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Analýza
V tomto školním roce jsme pracovali podle nového ŠVP PV. Naším záměrem bylo tento program co nejvíce promítnout v praxi. Naplnit nejdůležitější daná předsevzetí, což se podařilo splnit. Podle předloňské návštěvy brněnské MŠ jsme byli inspirováni a mnoho podnětů jsme dále promítli do praxe. Od společně vytvořených pravidel po názorný přehled denních dob pro děti. Podle našeho nového programu jsme vytvořili Třídní vzdělávací plán, který se nám během roku osvědčil. Třídní plán nebyl svazující a odrážel roční doby a významné události, zároveň průběžně obsahoval důležité cíle k naplňování klíčových kompetencí.
V evaluačním systému jsme podnikli několik změn. Více jsme propracovali účelnost záznamu o dětech. Jednotlivé položky ze záznamu jsme rozvrhli do jednotlivých měsíců a ty jsme sledovali u dětí. V návaznosti jsme zjišťovanou skutečnost mohli promítnout do plánovaných činností s dětmi. Pro své týdenní plány jsme využívali i tabulku s Gardnerovými typy inteligence. Děti si poté mohly vybrat z různých činností, které je zajímají, ale které se váží k jednomu tématu.
Pracovní koutky jsme v průběhu roku doplňovali různými materiály podle týdenních činností. Zaměřili jsme se na co nejlepší připravenost předškolních dětí do školy. Proto jsme volili obtížnější činnosti pro starší děti, ale také jsme připravovali snazší činnosti pro mladší děti. Vždy s nabídkou v několika různých koutcích.
Také jsme více pracovali na účelnější komunikaci s dětmi a také mezi dětmi navzájem. Zaměřili jsme se na nižší hlučnost ve třídě, ta se nám dařila hlavně v zimních měsících. S příchodem teplejších dnů už byla naše snaha mnohem obtížnější.
Ve školce jsme navíc pracovali s dětmi s dyslálií v logopedických chvilkách s paní učitelkou Klimešovou jedenkrát týdně. Navíc jsme do ranního cvičení zařazovali i procvičování mluvidel. Během roku se výslovnost u dětí hodně zlepšila. Pro předškolní děti proběhly Edukativně stimulační skupinky. Tyto činnosti měly velký přínos pro rozvoj a připravenost dětí pro vstup do první třídy.
Rodiče jsme v září oslovili dotazníkem k zapojení do spolupráce se školkou. První velkou odezvou byla pomoc s výtvarným materiálem. Dále nám rodiče pomáhali při vánočním jarmarku, se svou účastí na výletě. A v případě pí Kulhavé s ukázkou svého zaměstnání kadeřnice. Také beseda s Policií ČR se mohla uskutečnit díky ochotnému tatínkovi – policistovi. Velkou pomocí byla i účast na sběru, kdy škola utržila nemalou částku na různé další školní akce. Z dotazníku pro rodiče jsou rodiče s fungováním MŠ celkově spokojení. K několika malým připomínkám jsme se vyjádřili na nástěnce v šatně s celkovým vyhodnocením a poděkováním za vyplnění.
Úkoly pro letošní školní rok
• Nadále vytvářet podnětné a příjemné prostředí v MŠ
• Pročíst a promyslet TVP z loňského roku a přizpůsobit novému školnímu roku 2014/2015
• Pokračovat v evaluaci dětí a dále zefektivňovat evaluaci výchovně-vzdělávací činnosti
• Pokračovat v navázání společné spolupráce s rodiči nových adaptujících se dětí
• Více děti naučit vážit si připravovaných pokrmů a nadále vylepšovat kulturu stolování
• Nadále propracovávat pracovní koutky
• Pracovat s dětmi s dyslálií a připravit předškolní děti ke vstupu do školy

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2014/2015 MŠ DEŠTNÁ
I. PODMÍNKY
Analýza
Z loňských plánovaných úkolů se do mateřské školy pořídilo multifunkční zařízení a nový televizor. Nové pracovní koutky se průběžně doplňovaly o další činnosti a náměty pro hru dětí. Bohužel se neuskutečnila výměna vodovodních baterií a také se zatím nepořídil nový venkovní teploměr. Na vylepšení zahrady o environmentální prvky máme několik plánů, které budeme realizovat v průběhu podzimu 2014. Zatím jsme vylepšili zahradu o květinovou výzdobu u vchodu ze školky a o „zvonkohru“ z přírodnin.
Úkoly pro letošní školní rok
• Během měsíce září pořídit venkovní teploměr
• Realizovat plány na vylepšení zahrady o environmentální prvky
• Dle možností vyměnit vodovodní baterie v umývárně MŠ, vylepšit zástěny na WC
• Průběžně doplňovat hračky a materiály pro výchovně-vzdělávací činnost s dětmi
• Odstraňovat případné vzniklé problémy a nedostatky v prostředí MŠ

II. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Analýza
V tomto školním roce jsme pracovali podle nového ŠVP PV. Naším záměrem bylo tento program co nejvíce promítnout v praxi. Naplnit nejdůležitější daná předsevzetí, což se podařilo splnit. Podle předloňské návštěvy brněnské MŠ jsme byli inspirováni a mnoho podnětů jsme dále promítli do praxe. Od společně vytvořených pravidel po názorný přehled denních dob pro děti. Podle našeho nového programu jsme vytvořili Třídní vzdělávací plán, který se nám během roku osvědčil. Třídní plán nebyl svazující a odrážel roční doby a významné události, zároveň průběžně obsahoval důležité cíle k naplňování klíčových kompetencí.
V evaluačním systému jsme podnikli několik změn. Více jsme propracovali účelnost záznamu o dětech. Jednotlivé položky ze záznamu jsme rozvrhli do jednotlivých měsíců a ty jsme sledovali u dětí. V návaznosti jsme zjišťovanou skutečnost mohli promítnout do plánovaných činností s dětmi. Pro své týdenní plány jsme využívali i tabulku s Gardnerovými typy inteligence. Děti si poté mohly vybrat z různých činností, které je zajímají, ale které se váží k jednomu tématu.
Pracovní koutky jsme v průběhu roku doplňovali různými materiály podle týdenních činností. Zaměřili jsme se na co nejlepší připravenost předškolních dětí do školy. Proto jsme volili obtížnější činnosti pro starší děti, ale také jsme připravovali snazší činnosti pro mladší děti. Vždy s nabídkou v několika různých koutcích.
Také jsme více pracovali na účelnější komunikaci s dětmi a také mezi dětmi navzájem. Zaměřili jsme se na nižší hlučnost ve třídě, ta se nám dařila hlavně v zimních měsících. S příchodem teplejších dnů už byla naše snaha mnohem obtížnější.
Ve školce jsme navíc pracovali s dětmi s dyslálií v logopedických chvilkách s paní učitelkou Klimešovou jedenkrát týdně. Navíc jsme do ranního cvičení zařazovali i procvičování mluvidel. Během roku se výslovnost u dětí hodně zlepšila. Pro předškolní děti proběhly Edukativně stimulační skupinky. Tyto činnosti měly velký přínos pro rozvoj a připravenost dětí pro vstup do první třídy.
Rodiče jsme v září oslovili dotazníkem k zapojení do spolupráce se školkou. První velkou odezvou byla pomoc s výtvarným materiálem. Dále nám rodiče pomáhali při vánočním jarmarku, se svou účastí na výletě. A v případě pí Kulhavé s ukázkou svého zaměstnání kadeřnice. Také beseda s Policií ČR se mohla uskutečnit díky ochotnému tatínkovi – policistovi. Velkou pomocí byla i účast na sběru, kdy škola utržila nemalou částku na různé další školní akce. Z dotazníku pro rodiče jsou rodiče s fungováním MŠ celkově spokojení. K několika malým připomínkám jsme se vyjádřili na nástěnce v šatně s celkovým vyhodnocením a poděkováním za vyplnění.
Úkoly pro letošní školní rok
• Nadále vytvářet podnětné a příjemné prostředí v MŠ
• Pročíst a promyslet TVP z loňského roku a přizpůsobit novému školnímu roku 2014/2015
• Pokračovat v evaluaci dětí a dále zefektivňovat evaluaci výchovně-vzdělávací činnosti
• Pokračovat v navázání společné spolupráce s rodiči nových adaptujících se dětí
• Více děti naučit vážit si připravovaných pokrmů a nadále vylepšovat kulturu stolování
• Nadále propracovávat pracovní koutky
• Pracovat s dětmi s dyslálií a připravit předškolní děti ke vstupu do školy

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2014/2015 MŠ DEŠTNÁ
I. PODMÍNKY
Analýza
Z loňských plánovaných úkolů se do mateřské školy pořídilo multifunkční zařízení a nový televizor. Nové pracovní koutky se průběžně doplňovaly o další činnosti a náměty pro hru dětí. Bohužel se neuskutečnila výměna vodovodních baterií a také se zatím nepořídil nový venkovní teploměr. Na vylepšení zahrady o environmentální prvky máme několik plánů, které budeme realizovat v průběhu podzimu 2014. Zatím jsme vylepšili zahradu o květinovou výzdobu u vchodu ze školky a o „zvonkohru“ z přírodnin.
Úkoly pro letošní školní rok
• Během měsíce září pořídit venkovní teploměr
• Realizovat plány na vylepšení zahrady o environmentální prvky
• Dle možností vyměnit vodovodní baterie v umývárně MŠ, vylepšit zástěny na WC
• Průběžně doplňovat hračky a materiály pro výchovně-vzdělávací činnost s dětmi
• Odstraňovat případné vzniklé problémy a nedostatky v prostředí MŠ

II. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Analýza
V tomto školním roce jsme pracovali podle nového ŠVP PV. Naším záměrem bylo tento program co nejvíce promítnout v praxi. Naplnit nejdůležitější daná předsevzetí, což se podařilo splnit. Podle předloňské návštěvy brněnské MŠ jsme byli inspirováni a mnoho podnětů jsme dále promítli do praxe. Od společně vytvořených pravidel po názorný přehled denních dob pro děti. Podle našeho nového programu jsme vytvořili Třídní vzdělávací plán, který se nám během roku osvědčil. Třídní plán nebyl svazující a odrážel roční doby a významné události, zároveň průběžně obsahoval důležité cíle k naplňování klíčových kompetencí.
V evaluačním systému jsme podnikli několik změn. Více jsme propracovali účelnost záznamu o dětech. Jednotlivé položky ze záznamu jsme rozvrhli do jednotlivých měsíců a ty jsme sledovali u dětí. V návaznosti jsme zjišťovanou skutečnost mohli promítnout do plánovaných činností s dětmi. Pro své týdenní plány jsme využívali i tabulku s Gardnerovými typy inteligence. Děti si poté mohly vybrat z různých činností, které je zajímají, ale které se váží k jednomu tématu.
Pracovní koutky jsme v průběhu roku doplňovali různými materiály podle týdenních činností. Zaměřili jsme se na co nejlepší připravenost předškolních dětí do školy. Proto jsme volili obtížnější činnosti pro starší děti, ale také jsme připravovali snazší činnosti pro mladší děti. Vždy s nabídkou v několika různých koutcích.
Také jsme více pracovali na účelnější komunikaci s dětmi a také mezi dětmi navzájem. Zaměřili jsme se na nižší hlučnost ve třídě, ta se nám dařila hlavně v zimních měsících. S příchodem teplejších dnů už byla naše snaha mnohem obtížnější.
Ve školce jsme navíc pracovali s dětmi s dyslálií v logopedických chvilkách s paní učitelkou Klimešovou jedenkrát týdně. Navíc jsme do ranního cvičení zařazovali i procvičování mluvidel. Během roku se výslovnost u dětí hodně zlepšila. Pro předškolní děti proběhly Edukativně stimulační skupinky. Tyto činnosti měly velký přínos pro rozvoj a připravenost dětí pro vstup do první třídy.
Rodiče jsme v září oslovili dotazníkem k zapojení do spolupráce se školkou. První velkou odezvou byla pomoc s výtvarným materiálem. Dále nám rodiče pomáhali při vánočním jarmarku, se svou účastí na výletě. A v případě pí Kulhavé s ukázkou svého zaměstnání kadeřnice. Také beseda s Policií ČR se mohla uskutečnit díky ochotnému tatínkovi – policistovi. Velkou pomocí byla i účast na sběru, kdy škola utržila nemalou částku na různé další školní akce. Z dotazníku pro rodiče jsou rodiče s fungováním MŠ celkově spokojení. K několika malým připomínkám jsme se vyjádřili na nástěnce v šatně s celkovým vyhodnocením a poděkováním za vyplnění.
Úkoly pro letošní školní rok
• Nadále vytvářet podnětné a příjemné prostředí v MŠ
• Pročíst a promyslet TVP z loňského roku a přizpůsobit novému školnímu roku 2014/2015
• Pokračovat v evaluaci dětí a dále zefektivňovat evaluaci výchovně-vzdělávací činnosti
• Pokračovat v navázání společné spolupráce s rodiči nových adaptujících se dětí
• Více děti naučit vážit si připravovaných pokrmů a nadále vylepšovat kulturu stolování
• Nadále propracovávat pracovní koutky
• Pracovat s dětmi s dyslálií a připravit předškolní děti ke vstupu do školy