Plán akcí 2017 – 2018


Plán akcí na školní rok 2017/2018 – ZŠ

 

Plán akcí na školní rok 2017/2018 – ZŠ

Září

Zahájení školního roku v MŠ – 1.9.

Zahájení školního roku v ZŠ – 4.9.

Maňáskové divadlo v MŠ – 5.9.

Vstupní schůzka s rodiči ZŠ – 7.9. v 15.15 hodin

Vstupní schůzka s rodiči MŠ – 21. 9. v 15.30 hodin

Drakiáda – 21. 9.

 

Říjen

Vida Centrum – 10.10.

Ovoce a zelenina v našem jídelníčku

Dýňová strašidla – 30.10.

Listopad

Halloween v ŠD

Třídní schůzky – 23. 11.

Výukový program p. Přichystalová – přeložen na 19.9.

 

Prosinec

Mikuláš v MŠ – společná akce – 5.12.

Vánoční jarmark MŠ + ZŠ + vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ – 16. 12.

Stromeček pro zvířátka + MŠ, pozorování zvířecích stop

Vánoční besídka v ZŠ

 

Leden

Třídní schůzka – 18. 1.

Beseda s myslivci

Soutěže na sněhu – netradiční vozidla

 

Únor

Kino Boskovice – 3D film

Masopustní týden zakončený karnevalem v ŠD

Zahájení plaveckého výcviku v ZŠ Velké Opatovice – ZŠ

 

Březen

Oslava MDŽ – program žáci ZŠ a děti MŠ

Edukativní skupinky pro předškoláky

Plavecký výcvik

Velikonoční dílna a Den otevřených dveří v ZŠ a v MŠ 27. 3. 2018

Velikonoční překvapení

 

Duben

Edukativní skupinky pro předškoláky

Návštěva předškoláků v ZŠ 3. 4. 2018

Zápis do 1. ročníku ZŠ 5. 4. 2018

Plavecký výcvik

Třídní schůzky 19.4.

Den Země – 22.4.

Pochod čarodějnic

 

Květen

Divadlo Polárka Brno s rodiči

Olympiáda pro 1. ročník ve Velkých Opatovicích – atletické disciplíny

Fotograf ve škole

 

Červen

Oslava dne dětí – Cyklistická soutěž u školy – 1.6.

Sběr starého papíru

Školní výlet

Sulíkovská veverka – sportovní soutěž malotřídních škol

Závěrečné třídní schůzky s programem pro maminky a tatínky 14.6.

Olympiáda ZŠ pro MŠ

Noční hra

Branná hra a cvičení CO, spolupráce s hasiči + MŠ

Slavnostní zakončení školního roku