Plán akcí 2018 – 2019


Plán akcí na školní rok 2018/2019 – ZŠ

 

Plán akcí na školní rok 2018/2019 – ZŠ

Září

Zahájení školního roku v MŠ – 3.9.

Zahájení školního roku v ZŠ – 3.9.

Maňáskové divadlo v MŠ – 4.9.

Vstupní schůzka s rodiči ZŠ – 6. 9. v 15.15 hodin

Vycházka – Horákova Lhota 7. 9.

Drakiáda – 20. 9.

 

Říjen

Návštěva knihovny v Letovicích – Středověk

Dýňová strašidla – 30.10.

 

Listopad

Třídní schůzky – 22. 11.

Divadlo Radost – Brno

 

Prosinec

Mikuláš v MŠ – společná akce – 6.12.

Vánoční jarmark MŠ + ZŠ + vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ – 15. 12.

Stromeček pro zvířátka + MŠ, pozorování zvířecích stop

Vánoční besídka v ZŠ

 

Leden

Třídní schůzka – 24. 1. 2019

Beseda s farmářem

Soutěže na sněhu – netradiční vozidla

31.1. 2019 – pololetní vysvědčení

 

Únor

Kino Boskovice – 3D film

Masopustní týden zakončený karnevalem v ŠD

Zahájení plaveckého výcviku v ZŠ Velké Opatovice – ZŠ

 

Březen

Oslava MDŽ – program žáci ZŠ a děti MŠ

Edukativní skupinky pro předškoláky

Plavecký výcvik

 

Duben

Zápis do 1. ročníku ZŠ 4. 4. 2019

Velikonoční dílna 11. 4. 2019

Velikonoční překvapení

Edukativní skupinky pro předškoláky

Návštěva předškoláků v ZŠ

Plavecký výcvik

Třídní schůzky 25.4.2019

Den Země 22.4. – 23.4. 2019

Pochod čarodějnic

 

Květen

Fotograf ve škole

“ Po stopách rytíře z Rumberka“ – sportovní soutěž malotřídních škol

 

Červen

Oslava dne dětí – Cyklistická soutěž u školy – 1.6.

Sběr starého papíru

Školní výlet

Závěrečné třídní schůzky s programem pro maminky a tatínky

Olympiáda ZŠ pro MŠ

Noční hra

Branná hra a cvičení CO, spolupráce s hasiči + MŠ

Slavnostní zakončení školního roku