Plán akcí 2021 – 2022


Plán akcí na školní rok 2021/2022 – ZŠ

 

Plán akcí na školní rok 2021/2022 – ZŠ

 

 

Září

Zahájení školního roku v ZŠ – 1.9.

Zahájení školního roku v MŠ – 1. 9.

Divadelní představení v MŠ – 3. 9.

T-Mobile Olympijský běh 8. 9. – od 10:00 hodin

Vstupní schůzka s rodiči ZŠ – 9. 9. v 15.00 hodin

Drakiáda – akce pro děti a rodiče – podle počasí

 

Říjen

Vycházka do Horákovy Lhoty

Exkurze do knihovny a muzea v Letovicích

 

Listopad

Podzimní výstava z přírodnin před ZŠ a MŠ – téma „Hejkal“ – od 1. 11.

Divadlo v MŠ

Třídní schůzky – 25.11. od 15:00 hodin

Výroba adventních věnců

 

Prosinec

Mikuláš v MŠ – společná akce – 3.12.

Nadílka pro lesní zvířátka, vánoční krmelec – 21. 12.

Vánoční besídka pro žáky – 22. 12.

 

Leden

Zahájení plaveckého výcviku.

Třídní schůzky –21. 1. od 15:00 hodin

Beseda s myslivci

Soutěže na sněhu

 

Únor

Kino Boskovice – 3D film

Masopustní týden zakončený s karnevalem 21. 2.-25. 2.

Zahájení plaveckého výcviku v ZŠ Velké Opatovice – ZŠ

 

Březen

Edukativní skupinky pro předškoláky

Předškoláci v ZŠ

Divadlo v MŠ

 

Duben

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ukončení plaveckého výcviku

Velikonoční dílna – 6. 4.

Velikonoční překvapení – 13. 4.

Třídní schůzky  – 21. 4. – individuální pohovory

Den Země – 22.4.

Čarodějnický den 28. 4.

 

Květen

Jednodenní vycházka do Babolek

Divadlo v MŠ

Fotograf ve škole

 

Červen

Oslava dne dětí – 1. 6.

Závěrečné třídní schůzky – 16. 6. – individuální pohovory

Evakuace školy, sportovní olympiáda ZŠ pro MŠ

Naši domácí mazlíčky

Slavnostní zakončení školního roku, rozdání vysvědčení a bezpečnost o prázdninách – 30. 6.