Plán akcí 2019 – 2020


Plán akcí na školní rok 2019/2020 – ZŠ

 

Plán akcí na školní rok 2019/2020 – ZŠ

Plán akcí na školní rok 2019/2020 – ZŠ

 

Září

Zahájení školního roku v ZŠ – 2.9.

Zahájení školního roku v MŠ – 2. 9.

Maňáskové divadlo v MŠ – 4.9.

Vycházka do okolí podle počasí

Vstupní schůzka s rodiči ZŠ – 17. 9. v 15.15 hodin

Výuka na Dopravním hřišti v Blansku pro žáky 4. ročníku

Drakiáda

 

Říjen

Vystoupení kouzelníka v MŠ

Dýňová strašidla – výstavka – 31. 10.

 

Listopad

ZOO Brno- výukový program

Třídní schůzky – 26. 11.

 

Prosinec

Mikuláš v MŠ – společná akce – 5.12.

Mikulášská besídka v Roubanině – vystoupení žáků

Vánoční jarmark MŠ + ZŠ + vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ

Stromeček pro zvířátka + MŠ, pozorování zvířecích stop

Vánoční besídka v ZŠ

 

Leden

Třídní schůzky –21. 1.

Beseda s kadeřnicí

Soutěže na sněhu

 

Únor

Kino Boskovice – 3D film

Masopustní týden zakončený karnevalem v ŠD

Zahájení plaveckého výcviku v ZŠ Velké Opatovice – ZŠ

 

Březen

Oslava MDŽ – program žáci ZŠ a děti MŠ

Edukativní skupinky pro předškoláky

Plavecký výcvik

Velikonoční dílna a Velikonoční překvapení

 

Duben

Velikonoční dílna

Velikonoční překvapení

Edukativní skupinky pro předškoláky

Návštěva předškoláků v ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Plavecký výcvik

Den Země – 22.4.

Třídní schůzky 28. 4.

Pochod čarodějnic

 

Květen

Jednodenní vycházka

Divadlo s rodiči – zájezd do Brna

Olympiáda pro 1. ročník ve Velkých Opatovicích – atletické disciplíny

Fotograf ve škole

 

Červen

Oslava dne dětí – Cyklistická soutěž u školy – 1.6.

Sběr starého papíru

Školní výlet

Sulíkovská veverka – sportovní soutěž malotřídních škol

Závěrečné třídní schůzky 16. 6.

Olympiáda ZŠ pro MŠ

Noční hra

Branná hra a cvičení CO, spolupráce s hasiči + MŠ

Slavnostní zakončení školního roku