Důležitá data


Prázdniny pro školní rok 2019 – 2020

 

Školní rok začíná v pondělí  2.9. 2019.
Vyučování v prvním pololetí je ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Vyučování v druhém pololetí je ukončeno v úterý 30. června 2020.

 

Podzimní prázdniny 2019

připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2020.

 

Vánoční prázdniny 2019

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23.12. 2019 a skončí v pátek 3.1. 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

 

Pololetní prázdniny 2020

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

 

Jarní prázdniny 2020

17.2. – 23.2.2020

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.

Hlavní prázdniny 2020

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

Organizace vyučování – školní rok 2019/2020

Škola se otevírá v 7.00 hodin. Žáci čekají na příchod vyučujícího v šatně školy.
Vyučování začíná v 7.20 hodin.
Přestávky po 1., 3., a 4. vyučovací hodině jsou desetiminutové. a po 2. vyučovací hodině je přestávka  dvacetiminutová.
Dozor nad žáky ve třídách v době vyučování má vyučující učitel, v době mimo vyučování
provádí dozor nad žáky ve třídách a na chodbě vyučující podle rozpisu.
Pro žáky do školní družiny si po 4. vyučovací hodině chodí vychovatelka.
Pokud mají žáci 5 hodin, odvádí je na oběd vyučující, kteří ve třídě učí poslední hodinu.
Dozor v jídelně vykonává vychovatelka nebo zastupující učitel.
Dozor po vyučování zajišťuje – v družině vychovatelka nebo zastupující učitel,
v kroužcích učitel, který kroužek vede.
Po vyučování nemají žáci dovoleno pohybovat se bez dozoru po budově školy.
Dozor končí v 15.00 hodin ukončením družiny a odchodem žáků ze školy.

Organizace školy:

I. Třída (2., 4., 5. ročník) – tř. uč . Ing., Mgr. Božena. Nečasová
II. Třída (1. a  3. ročník) – tř. uč .  Lucie Fagulcová
Družina – Mgr. Jarmila Tóthová

Organizace vyučování:

1. hodina 7.20 – 8.05
2. hodina 8.15 – 9.00
3. hodina 9.20 – 10.05
4. hodina 10.15 – 11.00
5. hodina 11.10 – 11.55
Polední přestávka 11.55  – 12.35
6. hodina 12.35 –13.20

Platnost od 2.9. 2019

KONTAKT ZŠ

ShippingTelefon:
516 475 902
Email:
skola
@zsamsdestna.cz

KONTAKT MŠ

Call CenterTelefon:
516 475 902
Email:
skola
@zsamsdestna.cz