Důležitá data


Prázdniny pro školní rok 2017 – 2018

 

Školní rok začíná v pondělí  4.9. 2017.
Vyučování v prvním pololetí je ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Vyučování v druhém pololetí je ukončeno v pátek 29. června 2018.

 

Podzimní prázdniny 2017

připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

 

Vánoční prázdniny 2017

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23.12. 2017 a skončí v úterý 2.1. 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

 

Pololetní prázdniny 2018

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

 

Jarní prázdniny 2018

5.2. – 11.2.2018

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29.března a pátek 30.března 2018.

Hlavní prázdniny 2018

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Organizace vyučování – školní rok 2017/201á

Škola se otevírá v 7.00 hodin. Žáci čekají na příchod vyučujícího v šatně školy.
Vyučování začíná v 7.35 hodin.
Přestávky po 1., 3., a 4. vyučovací hodině jsou desetiminutové. a po 2. vyučovací hodině jsou dvacetiminutové.
Dozor nad žáky ve třídách v době vyučování má vyučující učitel, v době mimo vyučování
provádí dozor nad žáky ve třídách a na chodbě vyučující podle rozpisu.
Pro žáky do školní družiny si po 4. vyučovací hodině chodí vychovatelka.
Pokud mají žáci 5 hodin, odvádí je na oběd vyučující, kteří ve třídě učí poslední hodinu.
Dozor v jídelně vykonává vychovatelka nebo zastupující učitel.
Dozor po vyučování zajišťuje – v družině vychovatelka nebo zastupující učitel,
v kroužcích učitel, který kroužek vede.
Po vyučování nemají žáci dovoleno pohybovat se bez dozoru po budově školy.
Dozor končí v 15.00 hodin ukončením družiny a odchodem žáků ze školy.

Organizace školy:

I. Třída (3. a 4. ročník) – tř. uč . Ing., Mgr. Božena. Nečasová
II. Třída (1. a 2. ročník) – tř. uč . Mgr. Lucie Klimešová
Družina – Bc. Tereza Kubitová

Organizace vyučování:

1. hodina 7.35 – 8.20
2. hodina 8.30 – 9.15
3. hodina 9.35 – 10.20
4. hodina 10.30 – 11.15
5. hodina 11.25 – 12.10
Polední přestávka 12.10  – 12.35
6. hodina 12.35 –13.20

Platnost od 4.9. 2017