Zápis do mateřské školky 31.5.2013


Základní škola a Mateřská škola Deštná

 

 

Vás zve

 

k zápisu do mateřské školy,

 

který se koná  31.5. 2013

od  9.30  do 11.30 hodin

v prostorách Mateřské školy v Deštné.

 

 

Součástí zápisu bude od 10.00 hodin hudební představení: „Dudácká pohádka.“

Po představení následuje prohlídka  Základní školy Deštná.

 

Těšíme se na Vás.

 

Za kolektiv zaměstnankyň ZŠ a MŠ Deštná Božena Nečasová, ředitelka školy.

Telefon: 516 475 902

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola nabízí Vašim dětem:

 

¨           všestranný rozvoj osobnosti podle vlastního školního vzdělávacího programu pro mateřské školy podle Rámcového vzdělávacího programu

¨           postupnou adaptaci na nové prostředí

¨           využívání poznatků programu „Zdravá škola“

¨           hry a výuku ve zdravém, přátelském, rodinném prostředí

¨           úzkou spolupráci  se základní školou, pořádáme společné akce, besedy, výlety, návštěvy divadel

¨           návštěvy předškoláků ve škole a přípravu dětí na vstup do ZŠ

¨           kvalitní chutnou stravu podle zásad zdravé výživy, pitný režim

 

 

 

K ZÁPISU VEZMĚTE PŘEZŮVKY, RODNÝ LIST DÍTĚTE A

OBČANSKÝ PRŮKAZ