Výlet do ZOO Olomouc


V letošním školním roce jsme zorganizovali výlet do ZOO Olomouc. Již druhým rokem jsme požádali o účast i maminky mladších dětí, protože se nám jejich přítomnost v loňském roce velmi osvědčila. Počasí nám přálo a děti si prohlédly cizokrajná zvířátka v celé své kráse. Vpoledne jsme společně poobědvali pod rozhlednou. Místo zákusku jsme přidali zmrzlinku. Pak už zbývalo pár zákoutí, které jsme dopoledne nestihli a vrátili jsme se zpět k autobusu. Pan řidič nás dovezl zpět unavené, ale plné vzpomínek na pěkně strávený den.