Křetínský Všeználek


S obavami jsme my páťáci jeli na soutěž Všeználek do Křetína, kde jsme soupeřili s málotřídními školami Křetín, Sulíkov, Nýrov v terénu v našich znalostech a dovednostech. Počasí nám přálo, vše bylo perfektně připravené. Představte si, my jsme to VYHRÁLI!!! Dostali jsme oběd, i jiné občerstvení a nádherné ceny. Děkujeme za krásné zážitky!!! Žáci 5. ročníku a p. uč. J. Tóthová.