Turnaj „Po stopách rytíře z Rumberka“


Turnaj „Po stopách rytíře z Rumberka“

Ve čtvrtek 19. 5. 2016 proběhl 1. ročník vědomostního a dovednostního turnaje pro malotřídní školy s názvem „Po stopách rytíře z Rumberka“, který uspořádala ZŠ a MŠ Deštná. Turnaj proběhl v areálu školní zahrady, hřišti TJ Sokol Deštná a výletišti SDH Deštná. Postupovalo se po sedmi stanovištích k cíli – na místo, kde stával hrádek Rumberk. Klání se zúčastnila za každou školu jedna čtyřčlenná družina, složená z rytířů a rytířek. Celkem soutěžilo ze sedmi škol 28 žáků, ostatních 40 žáků si trasu vyzkoušelo po turnaji. Na rytířské klání dohlíželo 41 rozhodčích (rodiče, bývalí žáci naší ZŠ a MŠ a přátelé naší školy).

Turnaj prověřil schopnost spolupráce mladších se staršími ve:

– znalostech dvorní etikety (omluva, pozdrav..)

– tříbení mysli (úkoly z MA, PRV, PŘ, VL)

– utužení těla (TV disciplíny)

– zkoušce odvahy a zručnosti (balanční cvičení, PČ)

– pomoci v ohrožení (1. pomoc, co udělat např. při požáru..)

– zpěvu (nacvičená společná lidová píseň s pohybem, bez doprovodu hudebních nástrojů)

– mluvení – (ČJ – vytvořit básničku na daných pět slov)

Umístění všech družin a ceny vyhlásil a předal rytíř Zikmund z Letovic se svým panošem a panem purkrabím.

Turnajové klání bylo zpestřeno doprovodným zábavným programem a sytým hodováním. Nikdo se nemohl nudit a zahálet.

Součty bodů byly velmi vyrovnané. U dvou družin jsme museli udělat rozstřel.

Pořadí družin:

1. Družina ZŠ a MŠ Deštná

2. Družina ZŠ a MŠ Vanovice

3. Družina ZŠ Sulíkov

4. Družina ZŠ Šebetov

5. Družina ZŠ a MŠ Úsobrno

6. Družina ZŠ a MŠ Cetkovice

7. Družina ZŠ a MŠ Křetín

Všem školám děkuji za účast a vzorné dodržování pravidel. Jsme rádi, že jsme tuto pro nás organizačně náročnou akci zvládli v klidné atmosféře. Velký dík si zasluhují všichni, kteří nás podpořili, především zástupci naší obce. Mile nás potěšilo, že nám vyšli vstříc všichni oslovení sponzoři a spolupracovníci.

 

magbo system