Recyklohraní 2013


Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní. Za vybrané elektrospotřebiče / baterie, mobily, drobné elektrozařízení, televizory, počítače …/ sbíráme body, které jsme v letošním roce zúročili a vybrali jsme si pro naši školu stolní fotbal, stolní hru a nový míč. Děti měly především z fotbalu velkou radost, o přestávkách nadšeně  hrají, stolní hru využíváme ve školní družině, míč při hrách ve školní družině a při hodinách tělesné výchovy. Za vybrané elektrospotřebiče moc děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy. Hry a pomůcky, které jsme získali, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Z Certifikátu  Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 14 televizí, 35 monitorů a 433 kg drobných elektrospotřebičů. Tím jsme uspořili 17,93 MWh elektřiny, 889,81 l ropy, 78,48 m3 vody a 0,68 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,92 tun CO2, ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 15,58 tun.