Postřehy našich žáků ze Dne Země 22.4.


Den Země je věnován zemi. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21.března a oslavovali příchod jara. Budeme v přírodě. Jakub Tyralík.

Den Země je věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, a to 21. března a oslavovvaly příchod jara. První den Země byl slaven v San Francisku, sahá do roku 1969. Martin Kobylka

Zaujalo mě, jak všichni uklízeli. Když nebudeme odpadky házet na zem, nemusíme po ostatních uklízet. Každý něco zvedl. Sami jsme viděli, jak lidé škodí přírodě. Jestli ty odpadky budeme sbírat, budeme všichni rádi. Markéta Kaderková.