Poděkování


Děkujeme našemu bývalému žákovi Vojtěchu Hrabalovi za ohromný přínos, a to sběr přírodnin, který nám velmi pomohl k úspěšnému tvoření na Vánoční jarmark. Dále také děkujeme rodině Trčkové za přírodniny. Chválíme všechny žáky, kteří se úspěšně zapojili do příprav Vánoční besídky a Vánočního jarmarku. Učitelky ZŠ.