Plán akcí 2017-2018


 Plán akcí na školní rok 2019 / 2020 – MŠ

Září

Zahájení školního roku

Divadlo v MŠ

Houbový týden – výlety do lesa, do přírody

Drakiáda – akce pro rodiče s dětmi (opékání párků, pouštění draků, hry)

 

 

Říjen

Tvorba draka z přírodnin

Barvy lesa – vycházky do okolí Vv + Pč

Výroba a následná výstavka na téma „podzimní tvoření s rodiči“

Kouzelník

 

Listopad

Podzimní výstava prací dětí v MŠ a ZŠ

Těšíme se na Helloween

 

Prosinec

Mikuláš – představení pro rodiče + děti

Vánoční jarmark

Slavíme Vánoce v MŠ

Vánoce v lese – krmení zvířátek

 

Leden

Beseda s kadeřnicí

Zimní radovánky – dle počasí

Divadlo

 

Únor

Kino Boskovice

Masopustní týden – karnevalové rejdění , soutěže v MŠ

Plavání předškoláci – ZŠ Velké Opatovice

 

Březen

Edukativní skupinka

Oslava  MDŽ

Výstava oblíbených knih, četba z nich

Plavání předškoláci

Návštěva předškoláků ve škole

 

Duben

Zápis do 1. ročníku

Velikonoční dílna – akce pro rodiče s dětmi

Velikonoční zajíček

Edukativní skupinka

Návštěva a prohlídka zvířectva u zdejších chovatelů

Opékání párků u MŠ

Edukativní skupinky pro předškoláky

Plavecký výcvik

 

Květen

Školní výlet – Svatý kopeček u Olomouce

Divadlo pro celou rodinu – Den matek

Zápis do MŠ

Fotografování

Vycházky do jarní přírody

Edukativní skupinka

Plavecký výcvik

 

Červen

Den dětí

Sběr starého papíru

Letní školkovská olympiáda

Branná hra a cvičení CO, spolupráce s hasiči + ZŠ

Rozloučení s předškoláky