Plán akcíPLÁN AKCÍ

 

Plán akcí na školní rok 2015 / 2016 – MŠ

 

Září

Divadlo v MŠ

Bramborový týden

Drakiáda – akce pro rodiče s dětmi ( opékání párků, pouštění draků, hry)

 

Říjen

Tvorba lesních skřítků z přírodnin

Ochutnávka plodů podzimu

Barvy lesa – vycházky do okolí Vv+ Pč

 

Listopad

Podzimní výstava prací dětí v MŠ + ZŠ

Haloween

Divadlo

 

Prosinec

Mikulášská nadílka v MŠ

Vánoční jarmark – akce pro rodiče s dětmi

Vánoční posezení u stromečku v MŠ

Vánoce v lese – krmení zvířátek

 

Leden

Zimní radovánky – dle počasí

Návštěva předškolních dětí ve vyučování ZŠ

Divadlo

 

Únor

Zápis dětí do 1.ročníku

Masopustní týden – karnevalové rejdění +soutěže v MŠ

 

Březen

Edukativní skupinky

Březen – měsíc knihy

Velikonoční dílna

Hledání vel. pokladu

Divadlo

 

Duben

Návštěva a prohlíka zvířectva u zdejších chovatelů

Čarodějnice – opékání párků, výroba čaroděj. klobouků

 

Květen

Zábavné odpol. pro maminky – vycházka

Soutěž o nejpovedenější obrázek namalovaný křídou na chodník

Zápis do MŠ

Divadlo

 

Červen

Sběr starého papíru

Fotografování

Branná hra a cvičení CO, spolupráce s hasiči + ZŠ

Rozloučení s předškoláky

magbo system