Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Aktuality a základní škola Oznámení o výsledcích zápisu do 1. ročníku

Oznámení o výsledcích zápisu do 1. ročníku


Základní škola Deštná rozhodla  v ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád takto:

 

Uchazeč s registračním číslem: Výsledek řízení

R3/2015           přijat/a

R4/2015           přijat/a

R5/2015           přijat/a

 

Datum zveřejnění 17.2.2015

Ing., Mgr. Božena Nečasová

magbo system