Návštěva knihovny v Roubanině


Letos už třetím rokem navštívily naše děti knihovnu v Roubanině, kde nás opět uvítala naše bývalá paní učitelka Marie Trčková. Pro děti si jako každoročně připravila poutavý program spojený s dětskými knihami a dětskými hrdiny. Dětem přečetla úryvek z knihy O modrém kocourkovi a tuto knihu nám zapůjčila i do školky, kde si ji děti doposlechly při odpoledním odpočinku. Děti si mohly v knihovně knížky prohlédnout a dozvěděly se, jak se knížky řadí, hledají a na co slouží malé kartičky v knížkách. Na rozloučenou děti dostaly sladký bonbónek a šly jsme zpět na autobus. S paní učitelkou jsme využily pěkného letního počasí a po cestě zpět jsme se zastavily na hřišti v Horním Smržově. Zbytek cesty děti došly pěšky. Paní Trčkové touto cestou moc děkujeme, že si na nás vždycky najde čas a těšíme se na příští návštěvu v Roubanině.