Plán akcí 2017-2018


 Plán akcí na školní rok 2017 / 2018 – MŠ

Září

Zahájení školního roku

Divadlo v MŠ

Drakiáda – akce pro rodiče s dětmi (opékání párků, pouštění draků, ukázka raketomodeláře p. Kašpara)

Schůzka s rodiči

 

Říjen

Tvorba draka z přírodnin, lesních skřítků

Barvy lesa – vycházky do okolí Vv + Pč

 

Listopad

Dýňové čarování (děti vyrábí s rodiči)

Podzimní výstava prací dětí v MŠ a ZŠ

Výukový program pí. Přichystalová

 

Prosinec

Mikuláš v MŠ 5.12.2017

Adventní neděle, jarmark – akce pro rodiče s dětmi 16.12.2017

Slavíme Vánoce v MŠ

Vánoce v lese – krmení zvířátek

 

Leden

Zimní radovánky – dle počasí

Myslivci

Únor

Kino Boskovice

Masopustní týden – karnevalové rejdění , soutěže v MŠ

Plavání předškoláci

 

Březen

Edukativní skupinka

Březen MDŽ

Plavání předškoláci

Velikonoční dílna

Velikonoční překvapení

Den otevřených dveří

 

Duben

Návštěva předškoláků ve škole

Plavání předškoláci

Edukativní skupinka

Návštěva a prohlídka zvířectva u zdejších chovatelů

Čarodějnice, opékání párků u MŠ

Zápis do ZŠ

 

Květen

Zábavné odpol. pro maminky – Polárka Brno, divadelní představení

Zápis do MŠ

Edukativní skupinka

 

Červen

Den dětí

Sběr starého papíru

Letní školkovská olympiáda

Fotografování

Branná hra a cvičení CO, evakuace

Rozloučení s předškoláky

Školní výlet

Edukativní skupinka