Mateřská škola


Mateřská škola nabízí Vašim dětem:

 • všestranný rozvoj osobnosti podle vlastního školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Hrajeme si a poznáváme svět
 • postupnou adaptaci na nové prostředí
 • využívání poznatků programu „Zdravá škola“
 • hry a výuku ve zdravém, přátelském, rodinném prostředí
 • úzkou spolupráci se základní školou, pořádáme společné akce, besedy, výlety, návštěvy divadel, plavání
 • návštěvy předškoláků ve škole a přípravu dětí na vstup do ZŠ
 • kvalitní chutnou stravu podle zásad zdravé výživy, pitný režim

 

 •                    Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení)

   

  7.00 – 8.00                 příchod dětí, po telefonické domluvě i později

  7.00 – 8.25                 volné hry, ranní kruh, pohybové aktivity

  8.25 – 8.30                 hygiena

  8.30 – 8.55                 dopolední svačina

  8.55 – 9.00                 hygiena

  9.00 – 9.20                 činnost v koutcích, komunitní kruh

  9.20 – 9.30                 hygiena, oblékání na pobyt venku

  9.30 – 11.30               pobyt venku (dle klimatických podmínek)

  11.30 – 11.40             převlékání, hygiena

  11.40 – 12.10             oběd

  12.10 – 12.20             hygiena, příprava na odpočinek

  12.20 – 13.45              odpočinek, poslech dětské literatury (nespící děti – odpočinek asi 0,5 hodiny, pak individuální práce, klidové činnosti)

  13.45 – 14.00              vstávání hygiena

  14.00 – 14.30              odpolední svačina, hygiena

  14.30 – 15.30              volné hry, odchod domů