Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Aktuality Besídka pro maminky ve škole, květen 2013

Besídka pro maminky ve škole, květen 2013


Nejen v MŠ, ale také v ZŠ proběhla besídka ke Svátku matek, a to 23. 5. 2013.

Každý žák školy se vystoupení zúčastnil a přispěl k vydařenému odpoledni. Prostory školní družiny se zaplnily a společně jsme sledovali program našich žáků. Sladkou tečku připravily naše kuchařky, ke kávě se podával výborný perník. Dále rodiče vyplňovali dotazník týkající se školy, výsledky budou vyvěšeny na nástěnce v blízkosti vchodu.

Děkuji všem, kteří jste přišli podpořit účinkující a tím jsme mohli společně prožít příjemné odpoledne ve škole.

Božena Nečasová