EcoCentrum Brno – Babice


16.9. pořádala ZŠ Deštná výukový den. Cestovali jsme vlakem do Babic nad Svitavou, na zastávce na nás čekala lektorka Kateřina, patronem se stalo EcoCentrum Brno.
Cestou lesem žáci hráli hry, pozorovali, určovali, zařazovali stromy. Dělali rozbor vody na živočichy, pozorovali je ve skleničkách s lupou. Odpočinkovou činností bylo stavění domečků pro lesní skřítky.
Žáci výukový den hodnotili jako velmi zdařilý.
Těšíme se již na jaro, plánujeme podobný výukový den – 10. 4. 2012, ten zaštítí Rozmarýnek Brno.