Čarodějný den 2018


V pondělí 30.4. 2018 se naše základní a mateřská škola proměnila ve školu čarodějnickou. A to díky kostýmům, do kterých se žáci a děti oblékli. Po výuce kouzelné češtiny a čarodějné matematiky odešli všichni čarodějové a čarodějnice na „kouzelný vrch“, kde se spálila předem vytvořená čarodějnice. Děti v družině v minulém týdnu před čarodějnými oslavami vyráběly velkou, zdařilou, správně ošklivou čarodějnici ze slámy. Tu všichni přenesli a slavnostně spálili. Pak si všichni opekli buřtíky, zahráli si hry s čarodějnou tématikou a příjemně se bavili. K tomu nám krásně svítilo sluníčko, které nám předávalo energii a úsměvy na tváři . . .  Dopoledne tak rychle uteklo, že se nikomu nechtělo vracet zpět do školy. Děkujeme panu ing. arch. Jiřímu Hlouškovi za připravené zázemí pro náš čarodějnický rej a SDH Deštná za prostory výletiště, které rádi využíváme.

magbo system