Beseda se včelaři


Poslední červnový týden ve školním roce jsme uskutečnili besedu se včelaři. Děti se dozvěděly spoustu informací, jak se starají o včely, jaké pomůcky včelaři používají, jak včely med vyrábí a jak ho včelaři stáčí. Nakonec jsme med všichni ochutnali. Děkujeme manželům Procházkovým za vstřícné a milé přijetí a za příjemně strávené a poučné dopoledne.