Sport

Základní škola Deštná je málotřídní základní škola, kde se vzdělávají žáci z Deštné a okolních vesnic. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. Název ŠVP je Škola pro život.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Painting

Mateřská škola je součástí základní školy s kapacitou 24 dětí, zpravidla od 3 do 6 let, ve smíšené třídě. Děti mají k dispozici školní jídelnu a školní zahradu. Ke hrám využívají obecní hřiště s umělým povrchem. Název ŠVP je Hrajeme si a poznáváme svět.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Základní škola a Mateřská škola Deštná

Základní škola a Mateřská škola Deštná


 

Úspěšný školní rok máme za sebou a děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za pomoc. Přejeme krásné léto a prázdniny! 😉  🙄  😀 

 

 

Donést v září do ZŠ:

malý ručník

Do Tv:

pevná obuv, (tenisky-botasky), cvičky- do látkového pytlíku nebo tašky

tepláková souprava, tričko, kraťasy- do látkového pytlíku nebo tašky

Do Vv a Pč:

ubrus, zástěra nebo staré tričko

křídy, voskovky, černou tuš

nůžky, plochý a kulatý štětec, lepidlo

20 ks výkresů velkých A3

20 ks výkresů malých A4

barevné papíry, náčrtník velký A5 +A4

vodové barvy, pastelky, plastelínu, gumu, tužky,

progressa, tempery, barevné křídy, skleničku s víčkem od dětské výživy.

Všechny donesené věci podepsat!

Sešity do 2. ročníku:

512….6 ks

513…..6 ks

624…..1 ks

notový sešit – 1 ks

Sešity do 3. ročníku:

512……10 ks

513…..10 ks

510…….1 ks

624…….1 ks

notový sešit – 1 ks

Sešity do 4. ročníku:

523…………10 ks

524…………..10 ks

624…………..1 ks

444…………..2 ks

510…………..2 ks

notový sešit – 1 ks

Sešity do 5. ročníku:

523…………10 ks

524………….10 ks

624…………..1 ks

444…………..2 ks

510…………..2 ks

notový sešit – 1 ks

Do školní družiny převlečení do herny.

 

 

Zájmové kroužky

Pondělí 9.00 – 11.00 Logopedie

              13.00 – 14.00 Zdravověda

Úterý     13.00 – 14.00 Tvoření

Středa       9.00 – 10.00 Logopedie

Čtvrtek  13.00 – 14.00 Všeználek

Pátek     12.30 – 13.15 Římskokatolické náboženství

               13.00 – 14.00 Sportovní hry


 

Organizace školního roku:

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2017.

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

 

Jarní prázdniny:

13.3. – 19.3. 2017    Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

PROJEKTY  ŠKOLY:

 

Školní mléko

 

Školní mlékoLaktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

 

 

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

 

Projekt Ovoce do škol je plně dotován Evropskou unií a Českou republikou.
Je určen pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Cílem je podpora spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně ZŠ. Ovoce a zelenina jsou dodávány nad rámec pravidelného školního stravování přímo do škol, kde si je žáci zdarma vyzvednou. Podle nařízení vlády mohou ovoce nebo zeleninu nahradit ovocno– zeleninové šťávy .

Odpovědnost za čerstvost ovoce, zeleniny nebo šťáv nese dodavatel

 

Od 1. 9. 2012 jsme zapojeni do programu Recyklohraní. Celoročním sběrem baterií, elektrozařízení a plněním úkolů získáváme potřebné body, které lze proměnit za školní potřeby, hry, aj.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Fitness zařízení a stroje inSPORTline