Sport

Základní škola Deštná je málotřídní základní škola, kde se vzdělávají žáci z Deštné a okolních vesnic. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. Název ŠVP je Škola pro život.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Painting

Mateřská škola je součástí základní školy s kapacitou 24 dětí, zpravidla od 3 do 6 let, ve smíšené třídě. Děti mají k dispozici školní jídelnu a školní zahradu. Ke hrám využívají obecní hřiště s umělým povrchem. Název ŠVP je Hrajeme si a poznáváme svět.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Základní škola a Mateřská škola Deštná

Základní škola a Mateřská škola Deštná


 

Turnaj „Po stopách rytíře z Rumberka“

 

V pátek 7. 6. 2019 proběhl 2. ročník vědomostního a dovednostního turnaje pro malotřídní školy s názvem „Po stopách rytíře z Rumberka“, který uspořádala  ZŠ a MŠ Deštná. Turnaj proběhl v areálu školy a jejího okolí, na hřišti TJ Sokol Deštná, výletišti SDH Deštná a v dalších částech obce Deštná. Postupovalo se po osmi stanovištích k cíli – na místo, kde stával hrádek Rumberk. Klání se zúčastnila za každou školu jedna čtyřčlenná družina, složená z rytířů a rytířek. Celkem soutěžilo z osmi škol 32 žáků, ostatních 55 žáků si trasu vyzkoušelo projít během turnaje tak, aby nenarušovali soutěžení.

Na rytířské klání dohlíželo 50 rozhodčích (učitelé, rodiče, bývalí žáci naší ZŠ a MŠ a přátelé naší školy).

Celý den byl ve znamení spolupráce čtyř generací.

 

Turnaj prověřil schopnost spolupráce mladších žáků se staršími ve:

– znalostech dvorní etikety (omluva, pozdrav, stolování…)

– tříbení mysli (úkoly z MA, PRV, PŘ, VL)

– utužení těla (TV disciplíny)

– zkoušce odvahy a zručnosti (balanční cvičení, PČ)

– pomoci v ohrožení (1. pomoc, co udělat např. při požáru..)

– zpěvu (nacvičená společná lidová píseň s pohybem, bez doprovodu hudebních nástrojů)

– mluvení – (ČJ – vytvořit básničku na daných pět slov)

Umístění všech družin a ceny vyhlásil a předal král Jan se svým panošem.

Turnajové klání bylo zpestřeno doprovodným zábavným programem a sytým hodováním. Nikdo se nemohl nudit a zahálet.

Součty bodů byly velmi vyrovnané. U dvou družin (Nýrov a Sulíkov) jsme museli udělat rozstřel.

 

Pořadí družin:

  1. Družina ZŠ a MŠ Úsobrno 84 b
  2. Družina ZŠ Šebetov          81 b
  3. Družina ZŠ Nýrov                    79 b
  4. Družina ZŠ Sulíkov 79 b
  5. Družina ZŠ a MŠ Deštná 78 b
  6. Družina ZŠ a MŠ Cetkovice 72 b
  7. Družina ZŠ a MŠ Křetín 71 b
  8. Družina ZŠ a MŠ Vísky 57 b

 

Všem školám děkuji za účast a vzorné dodržování pravidel!

 

Jsme rádi, že jsme tuto pro nás organizačně náročnou akci zvládli v klidné atmosféře.

Velký dík si zasluhují všichni, kteří nás podpořili, především zástupci naší obce.

Mile nás potěšilo, že nám vyšli vstříc všichni oslovení sponzoři a spolupracovníci.

 

ČERVEN

19.6…….Rodičovské schůzky 13:00- 16:00

19.6. …..NOČNÍ HRA

28.6. …VYSVĚDČENÍ

 

 

Organizace vyučování:

1. hodina   7.20  –  8.05

2. hodina   8.15  –  9.00

3. hodina   9.20 – 10.05

4. hodina 10.15 – 11.00

5. hodina 11.10 – 11.55

Polední přestávka 11.55 – 12.35

6. hodina 12.35 – 13.20

 

 

 

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích
Č.j. MSMT-6576/2017-1
Dne 4. dubna 2017
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
  1. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování
začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
  1. 2. – 17. 2. 2019
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,

Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY  ŠKOLY:

 

Školní mléko

 

Školní mlékoLaktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

 

 

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

 

Projekt Ovoce do škol je plně dotován Evropskou unií a Českou republikou.
Je určen pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Cílem je podpora spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně ZŠ. Ovoce a zelenina jsou dodávány nad rámec pravidelného školního stravování přímo do škol, kde si je žáci zdarma vyzvednou. Podle nařízení vlády mohou ovoce nebo zeleninu nahradit ovocno– zeleninové šťávy .

Odpovědnost za čerstvost ovoce, zeleniny nebo šťáv nese dodavatel

 

Od 1. 9. 2012 jsme zapojeni do programu Recyklohraní. Celoročním sběrem baterií, elektrozařízení a plněním úkolů získáváme potřebné body, které lze proměnit za školní potřeby, hry, aj.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízaterska