Sport

Základní škola Deštná je málotřídní základní škola, kde se vzdělávají žáci z Deštné a okolních vesnic. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. Název ŠVP je Škola pro život.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Painting

Mateřská škola je součástí základní školy s kapacitou 24 dětí, zpravidla od 3 do 6 let, ve smíšené třídě. Děti mají k dispozici školní jídelnu a školní zahradu. Ke hrám využívají obecní hřiště s umělým povrchem. Název ŠVP je Hrajeme si a poznáváme svět.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Základní škola a Mateřská škola Deštná

Základní škola a Mateřská škola Deštná


PLÁN AKCÍ NA ČERVEN

1.6. Den dětí

Cyklistická soutěž – ZŠ

Vycházka do Horního Smržova na průlezky – MŠ

15.6. Závěrečná třídní schůzka ZŠ s programem pro rodiče

12.6. – 16.6. Sběr starého papíru

16.6. Křetínský Všeználek – ZŠ

20.6. Školní výlet – PLANETÁRIUM BRNO, cukrárna Kunštát,

jeskyně s rozhlednou Rudka /odjezd 7.10 hod., příjezd kolem 15.00 hod. – ZŠ a MŠ

22.6. Noční hra – ZŠ

23.6. Evakuace školy – ZŠ a MŠ

Sportovní olympiáda /žáci ZŠ dětem MŠ/

KOLOTOČ ZŠ a MŠ

28.6. Rozloučení s předškoláky v MŠ

30.6. Ukončení školního roku

 

Zájmové kroužky

Pondělí 9.00 – 11.00 Logopedie

              13.00 – 14.00 Zdravověda

Úterý     13.00 – 14.00 Tvoření

Středa       9.00 – 10.00 Logopedie

Čtvrtek  13.00 – 14.00 Všeználek

Pátek     12.30 – 13.15 Římskokatolické náboženství

               13.00 – 14.00 Sportovní hry


 

Organizace školního roku:

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2017.

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

 

Jarní prázdniny:

13.3. – 19.3. 2017    Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

PROJEKTY  ŠKOLY:

 

Školní mléko

 

Školní mlékoLaktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

 

 

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

 

Projekt Ovoce do škol je plně dotován Evropskou unií a Českou republikou.
Je určen pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Cílem je podpora spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně ZŠ. Ovoce a zelenina jsou dodávány nad rámec pravidelného školního stravování přímo do škol, kde si je žáci zdarma vyzvednou. Podle nařízení vlády mohou ovoce nebo zeleninu nahradit ovocno– zeleninové šťávy .

Odpovědnost za čerstvost ovoce, zeleniny nebo šťáv nese dodavatel

 

Od 1. 9. 2012 jsme zapojeni do programu Recyklohraní. Celoročním sběrem baterií, elektrozařízení a plněním úkolů získáváme potřebné body, které lze proměnit za školní potřeby, hry, aj.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Fitness zařízení a stroje inSPORTline