Sport

Základní škola Deštná je málotřídní základní škola, kde se vzdělávají žáci z Deštné a okolních vesnic. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. Název ŠVP je Škola pro život.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Painting

Mateřská škola je součástí základní školy s kapacitou 24 dětí, zpravidla od 3 do 6 let, ve smíšené třídě. Děti mají k dispozici školní jídelnu a školní zahradu. Ke hrám využívají obecní hřiště s umělým povrchem. Název ŠVP je Hrajeme si a poznáváme svět.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Základní škola a Mateřská škola Deštná

Základní škola a Mateřská škola Deštná


PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ÚNOR 

 

2.2. Zápis do 1. ročníku ZŠ

12.2. Prevence užívání alkoholu – preventivní program z centra prevence – Podané ruce /1. a 2. ročník, 4. a 5. ročník ZŠ/

18.2. Návštěva divadelního představení pro děti z MŠ

         Návštěva kina pro žáky ZŠ – v jednání

22. 2. – 26.2. Barevný týden v MŠ a ZŠ zakončený karnevalem a soutěžemi

26.2. Karneval ZŠ a MŠ

 

zsdestna-zapis

 

Základní škola a Mateřská škola Deštná

Deštná 60, 679 61 Letovice,,tel.: 516 475 902,e-mail: zsdestna@centrum.cz, IČO: 702 99 706

Zápis do 1. ročníku ZŠ

pro školní rok 2016/2017

se koná

v úterý 2.2. 2016

od 13.00 do 16.00 hodin

v budově Základní školy Deštná.

Povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených

od 1.9. 2009 do 31.8. 2010.

Děti narozené dříve, které dosud nezahájily školní docházku, mají udělen odklad školní docházky,

se k zápisu mohou dostavit nebo písemně požádat o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Deštná.

K zápisu se mohou dostavit děti narozené v době od 1.9. 2010 do 30.6. 2011.

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

 

 

 Zájmové kroužky

Úterý 13.00 – 14.00 Zdravověda

          13.00 – 14.00 Tvoření

Čtvrtek 13.00 – 14.00 Všeználek

Pátek 12.45 – 13.30 Římskokatolické náboženství

           13.00 – 14.00 Sportovní hry


 

Organizace školního roku:

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016..

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.

 

Jarní prázdniny:

29.2. – 6.3. 2016    Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

PROJEKTY  ŠKOLY:

 

Školní mléko

 

Školní mlékoLaktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

 

 

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

 

Projekt Ovoce do škol je plně dotován Evropskou unií a Českou republikou.
Je určen pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Cílem je podpora spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně ZŠ. Ovoce a zelenina jsou dodávány nad rámec pravidelného školního stravování přímo do škol, kde si je žáci zdarma vyzvednou. Podle nařízení vlády mohou ovoce nebo zeleninu nahradit ovocno– zeleninové šťávy .

Odpovědnost za čerstvost ovoce, zeleniny nebo šťáv nese dodavatel

 

Od 1. 9. 2012 jsme zapojeni do programu Recyklohraní. Celoročním sběrem baterií, elektrozařízení a plněním úkolů získáváme potřebné body, které lze proměnit za školní potřeby, hry, aj.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Fitness zařízení a stroje inSPORTline