Sport

Základní škola Deštná je málotřídní základní škola, kde se vzdělávají žáci z Deštné a okolních vesnic. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. Název ŠVP je Škola pro život.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Painting

Mateřská škola je součástí základní školy s kapacitou 24 dětí, zpravidla od 3 do 6 let, ve smíšené třídě. Děti mají k dispozici školní jídelnu a školní zahradu. Ke hrám využívají obecní hřiště s umělým povrchem. Název ŠVP je Hrajeme si a poznáváme svět.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Základní škola a Mateřská škola Deštná

Základní škola a Mateřská škola Deštná


Děkujeme všem rodičům, organizacím, obcím a přátelům školy, kteří nás podporovali během školního roku.

Hodnotíme tento školní rok jako úspěšný.

Všem vám přejeme krásné léto!

 

 

 

 

Zájmové kroužky

Pondělí   Počítače – 13.00 – 14.00 h       

Úterý       Všeználek – 13.00 – 14.00 h    

Středa     Tvoření 13.00 – 14.30 h      

Čtvrtek    Sportovní hry  13.00 – 14.00 h

Pátek       Římskokatolické náboženství 13.00 -14. 00 h

 

Organizace školního roku:

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015..

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.

.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

 

Jarní prázdniny:

23. 2. – 1. 3. 2015    Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

Školní mléko

Školní mlékoLaktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

                                                                       PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
Projekt Ovoce do škol je plně dotován Evropskou unií a Českou republikou.
Je určen pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Cílem je podpora spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně ZŠ. Ovoce a zelenina jsou dodávány nad rámec pravidelného školního stravování přímo do škol, kde si je žáci zdarma vyzvednou. Podle nařízení vlády mohou ovoce nebo zeleninu nahradit ovocno– zeleninové šťávy .

Odpovědnost za čerstvost ovoce, zeleniny nebo šťáv nese dodavatel

Naše škola je registrována do sítě škol zabývajících se ekologickou

 

 výchovou  M.R.K.E.V. 

 

Co je to M.R.K.E.V?

 

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy neboli M.R.K.E.V. je název celorepublikového projektu, který je realizován od roku 2001. Jeho cílem je vytváření funkčních regionálních systémů školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpora procesu vytváření a realizace školních programů EVVO a začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

 


PROJEKTY  ŠKOLY:
Název projektu:EU peníze školám
 Délka projektu: 1. 9. 2011 – 28.2. 2014
Přidělené prostředky: 409.869,-Kč
Projektová žádost
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií.
Zavázali jsme se k vytvoření digitálních učebních materiálů (dum) pro vybrané vzdělávací oblasti.
Od 1. 9. 2012 jsme zapojeni do programu Recyklohraní. Celoročním sběrem baterií, elektrozařízení a plněním úkolů získáváme potřebné body, které lze proměnit za školní potřeby, hry, aj.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Fitness zařízení a stroje inSPORTline