Sport

Základní škola Deštná je málotřídní základní škola, kde se vzdělávají žáci z Deštné a okolních vesnic. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. Název ŠVP je Škola pro život.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Painting

Mateřská škola je součástí základní školy s kapacitou 24 dětí, zpravidla od 3 do 6 let, ve smíšené třídě. Děti mají k dispozici školní jídelnu a školní zahradu. Ke hrám využívají obecní hřiště s umělým povrchem. Název ŠVP je Hrajeme si a poznáváme svět.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Základní škola a Mateřská škola Deštná

Základní škola a Mateřská škola Deštná


 

 

 


ZŠ a MŠ Deštná

 

přeje

 

dětem, žákům a všem našim příznivcům

 

krásné, zdravé, prosluněné

 

a pohodové prázdniny – plné příjemných zážitků.


 

 

 

 

 

oznámení o výsledcích přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

 

 

V úterý 30. 6. 2020 bude vydáno vysvědčení,

žáci budou poučeni o BOZ v době hlavních prázdnin a budou

odcházet ze školy 9:45 hodin.

 

 

 

PREVENTIVNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ – KORONAVIRUS

ZŠ a MŠ Deštná, p.o. preventivně zvyšuje hygienická opatření v souvislosti s prvními výskyty koronaviru Covid-19 v ČR dle pokynů Ministerstva zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovení ochranných opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádných opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí (Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto), aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého praktického lékaře či lékařskou pohotovostní službu.

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Jak se chránit:

  •  Často si mýt ruce mýdlem a vodou
  •   Používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem (např.: Meliseptol, Batisept, Spirigel, Skinman Soft, Chiroderm, atd.)
  •   Pokud možno se vyhýbat kontaktu s osobou jevící příznaky  onemocnění dýchacích cest
  •   Nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  •   Při kýchání a kašlání řádně užívat nejlépe jednorázové kapesníky
  •   Při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem (nikoliv rukou)
  •   Při návratu ze zahraničí 14denní domácí karanténa

 

 

 

Organizace vyučování ZŠ od úterý 3. 9. 2019

1. hodina   7. 20  –  8.05

2. hodina   8.15  –  9.00

3. hodina   9.20 – 10.05

4. hodina 10.15 – 11.00

5. hodina 11.10 – 11.55

Polední přestávka 11:55 – 12:35

6. hodina 12:35 – 13:20

 

 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020  začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí  2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve  čtvrtek  30. ledna 2020. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

 

 

 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny  budou zahájeny  v  pondělí  23. prosince 2019  a skončí  v  pátek
3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

 

 

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

 

 

 

JARNÍ PRÁZDNINY 17. 2. – 23. 2. 2020

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná  

 

 

 

Velikonoční prázdniny připadnou na  čtvrtek  9.  dubna  2020.Pátek  10.  dubna 2020  je
tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Hlavní prázdniny budou trvat od  středy  1. července  2020  do  pondělí  31.  srpna  2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

Školní projekty

Sportuj ve škole

 

O „Sportuj ve škole“

Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá „Sportuj ve škole“ na 1000 školách! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

Lekce „Sportuj ve škole“ probíhá 1. hodinu týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři, trenéři, aprobované učitelky 1. stupně ZŠ či družinářky, kteří si užívají práci s dětmi.

Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

 

 

 

 

 

 

Školní mléko

 

Školní mlékoLaktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

 

 

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

 

Projekt Ovoce do škol je plně dotován Evropskou unií a Českou republikou.
Je určen pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Cílem je podpora spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně ZŠ. Ovoce a zelenina jsou dodávány nad rámec pravidelného školního stravování přímo do škol, kde si je žáci zdarma vyzvednou. Podle nařízení vlády mohou ovoce nebo zeleninu nahradit ovocno– zeleninové šťávy .

Odpovědnost za čerstvost ovoce, zeleniny nebo šťáv nese dodavatel

 

Od 1. 9. 2012 jsme zapojeni do programu Recyklohraní. Celoročním sběrem baterií, elektrozařízení a plněním úkolů získáváme potřebné body, které lze proměnit za školní potřeby, hry, aj.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízaterska