Sport

Základní škola a mateřská škola Deštná je málotřídní základní školou, kde se vzdělává 21 žáků. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. Název ŠVP je Škola pro život.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Painting

Mateřská škola je součástí základní školy. Navštěvuje ji 24 dětí, od 3 do 6 let, ve smíšené třídě. Děti mají k dispozici školní jídelnu a školní zaphradu. Ke hrám využívají obecní hřiště s umělým povrchem. Název ŠVP je Hrajeme si a poznáváme svět.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Základní škola a Mateřská škola Deštná

Základní škola a Mateřská škola Deštná


Zahájení školního roku 2014/2015

 

Mateřská škola v Deštné zahájí provoz v pondělí 1.9.2014 v 7.00 hodin.

 

Základní škola v Deštné zahájí provoz také v pondělí 1.9.2014 v 7.20 hodin.

 

Na všechny děti a žáky se těší učitelky a zaměstnanci základní a mateřské školy.

 

Donést v září  2014 do ZŠ:

malý ručník.

Do TV: pevná obuv /tenisky-botasky/, cvičky – do látkového pytlíku nebo tašky, tepláková souprava, tričko, kraťasy- do látkového pytlíku nebo do tašky.

Do VV a PČ: ubrus, zástěra nebo staré tričko, křídy, voskovky, černou tuš, nůžky s kulatou špičkou, plochý a kulatý štětec, lepidlo v tyčince, 20ks výkresů velkých A3, 20ks výkresů malých A4, barevné papíry, náčrtník velký A5+A4, vodové barvy, pastelky, plastelínu, gumu, tužky, progressa, tempery, barevné křídy.

Všechny donesené věci podepsat!!!

Sešity do 4. ročníku: 523….10ks, 524….10ks, 624….1ks, 444…..2ks, 510…..2ks, notový sešit – 1ks.

Sešity do 5. ročníku: 523….10ks, 524….10ks, 624…..1ks, 444……2ks, 510…..2ks, notový sešit – 1ks.

Sešity do 3. ročníku: 512….10ks, 513….10ks, 510….1ks, 624……1ks, notový sešit – 1ks.

 

Zájmové kroužky a nepovinný předmět

Pondělí           13.00-14.00 Sportovní hry (2.,3.,4.,5.ročník)

Úterý               13.30 – 14.30 Počítače (2.,3.,4. ročník, cena 220,-Kč/za pololetí)

Středa             13.30-14.30 Všeználek (2.,3.,4.,5.ročník, cena 220,-Kč/za pololetí)

                         14.30-15.30 Zdravověda (2.,3.,4.,5.ročník, cena 220,- Kč/za pololetí)

Čtvrtek             13.00-14.00 Tvoření – Šikulové (2.,3.,4.,5. ročník)

Pátek               12.45-13.30 Anglický jazyk (2.ročník, cena 220,-Kč/za pololetí)

 

Organizace školního roku:

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014.

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.

.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.

 

Jarní prázdniny:

17. 2. – 23. 2. 2014    Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

Školní mléko

Školní mlékoLaktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

                                                                       PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
Projekt Ovoce do škol je plně dotován Evropskou unií a Českou republikou.
Je určen pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Cílem je podpora spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně ZŠ. Ovoce a zelenina jsou dodávány nad rámec pravidelného školního stravování přímo do škol, kde si je žáci zdarma vyzvednou. Podle nařízení vlády mohou ovoce nebo zeleninu nahradit ovocno– zeleninové šťávy .

Odpovědnost za čerstvost ovoce, zeleniny nebo šťáv nese dodavatel

Naše škola je registrována do sítě škol zabývajících se ekologickou

 

 výchovou  M.R.K.E.V. 

 

Co je to M.R.K.E.V?

 

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy neboli M.R.K.E.V. je název celorepublikového projektu, který je realizován od roku 2001. Jeho cílem je vytváření funkčních regionálních systémů školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpora procesu vytváření a realizace školních programů EVVO a začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

 


PROJEKTY  ŠKOLY:
Název projektu:EU peníze školám
 Délka projektu: 1. 9. 2011 – 28.2. 2014
Přidělené prostředky: 409.869,-Kč
Projektová žádost
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií.
Zavázali jsme se k vytvoření digitálních učebních materiálů (dum) pro vybrané vzdělávací oblasti.
Název projektu: Venkov – můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“
Jedná se o vydání nových regionálních učebnic hlavně pro naše děti základních
škol, a to prvouky a čítanky vlastivědy, doplněné dalšími zajímavými výukovými
materiály. Knihy si však kladou za cíl stát se všeobecně používanými publikacemi
nejen dětmi, ale i ostatními občany a zástupci obcí.
Čítanky píší sami učitelé základních škol.
Od 1. 9. 2012 jsme zapojeni do programu Recyklohraní. Celoročním sběrem baterií, elektrozařízení a plněním úkolů získáváme potřebné body, které lze proměnit za školní potřeby, hry, aj.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Přihlásit se | Vytvořilo studio webwave.
Fitness zařízení a stroje inSPORTline. Oblékáme se stylově - oblečení a hip hop oblečení