Sport

Základní škola a mateřská škola Deštná je málotřídní základní školou, kde se vzdělává 21 žáků. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. Název ŠVP je Škola pro život.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Painting

Mateřská škola je součástí základní školy. Navštěvuje ji 24 dětí, od 3 do 6 let, ve smíšené třídě. Děti mají k dispozici školní jídelnu a školní zaphradu. Ke hrám využívají obecní hřiště s umělým povrchem. Název ŠVP je Hrajeme si a poznáváme svět.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Základní škola a Mateřská škola Deštná

Základní škola a Mateřská škola Deštná


PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ

2.9. 2014 Divadlo – MŠ, ZŠ

9.9. 2014 Schůzka s rodiči – ZŠ (od 15.30 hod.) s ochutnávkou „podzimního koláče“

23.9. 2014 Drakiáda – akce pro rodiče s dětmi (pouštění draků, vyrábění z přírodnin, opékání párků) – od 15.30 hod. – MŠ, ZŠ

MŠ – výpravná cesta za strýčkem Podzimem – vycházka dle počasí

ZŠ – celoroční projekt: Poznáváme ČR, náš region – vycházka do Horákovy Lhoty

 

Zájmové kroužky a nepovinný předmět

Pondělí          

Úterý               

Středa            

Čtvrtek

Pátek

 

Organizace školního roku:

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015..

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.

.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

 

Jarní prázdniny:

23. 2. – 1. 3. 2015    Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

Školní mléko

Školní mlékoLaktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

                                                                       PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
Projekt Ovoce do škol je plně dotován Evropskou unií a Českou republikou.
Je určen pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Cílem je podpora spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně ZŠ. Ovoce a zelenina jsou dodávány nad rámec pravidelného školního stravování přímo do škol, kde si je žáci zdarma vyzvednou. Podle nařízení vlády mohou ovoce nebo zeleninu nahradit ovocno– zeleninové šťávy .

Odpovědnost za čerstvost ovoce, zeleniny nebo šťáv nese dodavatel

Naše škola je registrována do sítě škol zabývajících se ekologickou

 

 výchovou  M.R.K.E.V. 

 

Co je to M.R.K.E.V?

 

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy neboli M.R.K.E.V. je název celorepublikového projektu, který je realizován od roku 2001. Jeho cílem je vytváření funkčních regionálních systémů školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpora procesu vytváření a realizace školních programů EVVO a začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

 


PROJEKTY  ŠKOLY:
Název projektu:EU peníze školám
 Délka projektu: 1. 9. 2011 – 28.2. 2014
Přidělené prostředky: 409.869,-Kč
Projektová žádost
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií.
Zavázali jsme se k vytvoření digitálních učebních materiálů (dum) pro vybrané vzdělávací oblasti.
Název projektu: Venkov – můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“
Jedná se o vydání nových regionálních učebnic hlavně pro naše děti základních
škol, a to prvouky a čítanky vlastivědy, doplněné dalšími zajímavými výukovými
materiály. Knihy si však kladou za cíl stát se všeobecně používanými publikacemi
nejen dětmi, ale i ostatními občany a zástupci obcí.
Čítanky píší sami učitelé základních škol.
Od 1. 9. 2012 jsme zapojeni do programu Recyklohraní. Celoročním sběrem baterií, elektrozařízení a plněním úkolů získáváme potřebné body, které lze proměnit za školní potřeby, hry, aj.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

KONTAKT ZŠ

ShippingTelefon:
516 475 902
Email:
zsdestna
@centrum.cz

KONTAKT MŠ

Call CenterTelefon:
516 475 902
Email:
zsdestna
@centrum.cz

Fitness zařízení a stroje inSPORTline. Oblékáme se stylově - oblečení a hip hop oblečení