Sport

Základní škola Deštná je málotřídní základní škola, kde se vzdělávají žáci z Deštné a okolních vesnic. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. Název ŠVP je Škola pro život.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Painting

Mateřská škola je součástí základní školy s kapacitou 24 dětí, zpravidla od 3 do 6 let, ve smíšené třídě. Děti mají k dispozici školní jídelnu a školní zahradu. Ke hrám využívají obecní hřiště s umělým povrchem. Název ŠVP je Hrajeme si a poznáváme svět.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Základní škola a Mateřská škola Deštná

Základní škola a Mateřská škola Deštná


PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC KVĚTEN

2.5. Zlatý list – přírodovědná soutěž při Letokruhu Letovice – 4. a 5. ročník

10.5.Odpoledne pro maminky od 15.00 h – vycházka do Horního Smržova – dle počasí – MŠ

12.5. Okresní soutěž mladých zdravotníků – ČČK Blansko – žáci a žákyně z kroužku Zdravověda – ZŠ

12.5. ESS od 15.30 h – příprava předškoláků v ZŠ

16.5. Dopravní hřiště Blansko – žáci a žákyně ze 4. ročníku

19.5. „Po stopách rytíře z Rumberka“ – soutěž mezi malotřídními školami ve znalostech a dovednostech

25.5. Olympiáda žáků 1. ročníku ve Velkých Opatovicích – atletika

31.5. Zápis do MŠ + divadelní představení v 9 hodin

Soutěž MŠ „Malujeme křídou na chodník“ – dle počasí

 

Základní škola a Mateřská škola Deštná, příspěvková organizace
Vás zve
k zápisu do mateřské školy,
který se koná 31.5. 2016
od 9.00 do 11.30 hodin
v prostorách Mateřské školy v Deštné.
Součástí zápisu bude divadelní představení, které začíná v 9.00 h.
K zápisu vezměte přezůvky, rodný list dítěte a
občanský průkaz.
Těšíme se na Vás.
Za kolektiv zaměstnankyň ZŠ a MŠ Deštná, p. o. Božena Nečasová, ředitelka školy.
Pokud potřebujete jiný termín, domluvte se telefonicky na čísle: 516 475 902

 

 

Zájmové kroužky

Úterý 13.00 – 14.00 Zdravověda

          13.00 – 14.00 Tvoření

Čtvrtek 13.00 – 14.00 Všeználek

Pátek 12.45 – 13.30 Římskokatolické náboženství

           13.00 – 14.00 Sportovní hry


 

Organizace školního roku:

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016..

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.

 

Jarní prázdniny:

29.2. – 6.3. 2016    Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

PROJEKTY  ŠKOLY:

 

Školní mléko

 

Školní mlékoLaktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

 

 

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

 

Projekt Ovoce do škol je plně dotován Evropskou unií a Českou republikou.
Je určen pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Cílem je podpora spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně ZŠ. Ovoce a zelenina jsou dodávány nad rámec pravidelného školního stravování přímo do škol, kde si je žáci zdarma vyzvednou. Podle nařízení vlády mohou ovoce nebo zeleninu nahradit ovocno– zeleninové šťávy .

Odpovědnost za čerstvost ovoce, zeleniny nebo šťáv nese dodavatel

 

Od 1. 9. 2012 jsme zapojeni do programu Recyklohraní. Celoročním sběrem baterií, elektrozařízení a plněním úkolů získáváme potřebné body, které lze proměnit za školní potřeby, hry, aj.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Fitness zařízení a stroje inSPORTline