Sport

Základní škola Deštná je málotřídní základní škola, kde se vzdělávají žáci z Deštné a okolních vesnic. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. Název ŠVP je Škola pro život.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Painting

Mateřská škola je součástí základní školy s kapacitou 24 dětí, zpravidla od 3 do 6 let, ve smíšené třídě. Děti mají k dispozici školní jídelnu a školní zahradu. Ke hrám využívají obecní hřiště s umělým povrchem. Název ŠVP je Hrajeme si a poznáváme svět.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Deštná, Letovice Základní škola a Mateřská škola Deštná

Základní škola a Mateřská škola Deštná


Děkujeme rodičům, kteří nám v tomto školním roce různými způsoby pomáhali. 

Všem, kteří jste nám nosili různý materiál, potřebný k činnostem v MŠ a ZŠ, ovoce či zeleninu ke svačinkám a obědům. A také jste podporovali své děti a nás pedagogy svou účastí na našich akcích. Rovněž děkujeme obci Deštná a místním spolkům za organizování některých našich akcí, chovatelům drobného zvířectva v Deštné a v Horním Smržově za ukázku zvířat dětem a žákům. Učitelky MŠ a ZŠ

ZŠ a MŠ Deštná

přeje

dětem, žákům a všem našim příznivcům

krásné, zdravé, prosluněné 

a pohodové prázdniny – plné příjemných zážitků.

 

 

 

Kroužek Zdravověda:

Žáci z kroužku Zdravovědy pojmenují jednotlivé kosti a svaly člověka. Zvládají obinadlové a šátkové obvazy rukou, nohou, hlavy. Popíší své smysly, improvizovaně ošetří otevřený pneumotorax, Dokáží popsat, zastavit a ošetřit menší i větší krvácení. Charakterizují jednotlivé stupně popálenin a omrzlin, které také ošetří. Vyrobí improvizovaná nosítka a ví si rady s transportem raněných. Fixují zlomeniny, vysvětlí rozdíl mezi úžehem a úpalem. Vyzkoušeli si resuscitaci a umí polohovat raněného. Během výuky plavání se seznámili se záchranou tonoucího. 

Své znalosti a praktické zkušenosti si žáci prvního stupně (1. až 5. ročníku) vyzkoušeli na okresní Soutěži mladých zdravotníků 10. 5. 2019 v Blansku, kde obhájili loňské umístění na 1. místě. Postoupili opět stejně jako loni do krajského kola Soutěže mladých zdravotníků 15. 6. 2019 tentokrát v Blansku. Zde vyhráli a získali 1. místo v kraji. Z tohoto umístění vyplynulo, že 21. 6. odjížděli do Českých Budějovic na republikové kolo Mladých zdravotníků, které se konalo 22. 6. 2019 na Výstavišti (Země živitelky). Žáci obsadili pro náš kraj 8. místo. 

Umí teoreticky i prakticky provádět první pomoc s použitím standardního zdravotnického materiálu, ale i s pomocí improvizovaných prostředků. Své znalosti si chtějí upevnit a ověřit také v příštím roce.

Všem soutěžícím děkuji za skvělou reprezentaci školy. 

      Božena Nečasová

      ředitelka školy

Žáci v okresní Soutěži mladých zdravotníků 10. 5. 2019 v Blansku, kde obhájili loňské umístění 1. místo:

Kapitán František Hrabal

 Jonatan Veselý

 Matěj Mifka

 Veronika Vránová

Michaela Hašková

Náhradník Matěj Lorenc

Žáci v krajském kole Soutěže mladých zdravotníků 15. 6. 2019 v Blansku. Zde vyhráli a získali 1. místo v kraji:

Kapitán František Hrabal

 Anetta Bilanová

 Matěj Mifka

 Veronika Vránová

Michaela Hašková

Náhradník Matěj Lorenc

Žáci  v republikovém kole Soutěže mladých zdravotníků 22. 6. 2019 v Českých Budějovicích obsadili pro náš kraj 8. místo: 

Kapitán František Hrabal

 Jakub Chladil

 Matěj Mifka

 Veronika Vránová

Michaela Haškov

 

 

Organizace vyučování:

1. hodina   7.20  –  8.05

2. hodina   8.15  –  9.00

3. hodina   9.20 – 10.05

4. hodina 10.15 – 11.00

5. hodina 11.10 – 11.55

Polední přestávka 11.55 – 12.35

6. hodina 12.35 – 13.20

 

 

 

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích
Č.j. MSMT-6576/2017-1
Dne 4. dubna 2017
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
  1. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování
začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
  1. 2. – 17. 2. 2019
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,

Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY  ŠKOLY:

 

Školní mléko

 

Školní mlékoLaktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice

Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

 

 

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

 

Projekt Ovoce do škol je plně dotován Evropskou unií a Českou republikou.
Je určen pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Cílem je podpora spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně ZŠ. Ovoce a zelenina jsou dodávány nad rámec pravidelného školního stravování přímo do škol, kde si je žáci zdarma vyzvednou. Podle nařízení vlády mohou ovoce nebo zeleninu nahradit ovocno– zeleninové šťávy .

Odpovědnost za čerstvost ovoce, zeleniny nebo šťáv nese dodavatel

 

Od 1. 9. 2012 jsme zapojeni do programu Recyklohraní. Celoročním sběrem baterií, elektrozařízení a plněním úkolů získáváme potřebné body, které lze proměnit za školní potřeby, hry, aj.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízaterska